Yleiset tiet

Yleisten teiden talvihoitoluokat perustuvat ELY-keskuksen talvihoidon toimintalinjoihin ja luokat määritetään samoilla perusteilla koko Suomessa.

Talvihoitoluokat määräytyvät tien toiminnallisen luokan ja liikennemäärän perusteella. Matkailuliikenne ja paikalliset olosuhteet on pyritty huomioimaan talvihoitoluokkia määriteltäessä.

Yleisten teiden talvihoitoluokat Kittilä – Levi välillä sekä Levin alueella

Kt79 Levintie väli Kittilä – Levi kuuluu talvihoitoluokkaan 1b. Maksimi lumisyvyys on 4 cm ja tie on aurattava lumesta puhtaaksi neljässä tunnissa. Aura-auto lähtee liikkeelle, kun lunta on satanut 2 cm. Liukkautta mitataan kitkamittarilla. Kitka-arvon 0,25 alittuessa on tie hiekoitettava 4 tunnin kuluessa. Tien käyttäjille varmistetaan koko ajan “hyvä talvikeli”. Urakoitsija pyrkii myös ennakoimaan liukkaudentorjunnassa. Em. teillä laatuvaatimukset ovat voimassa ympäri vuorokauden.

Kt79 Muoniontie väli Levi – Rauhala, Mt 956 Ounasjoentie (väli Sirkka-Köngäs) sekä Mt 9555 Levin Ympärystie kuuluvat talvihoitoluokkaan II. Tiellä saa olla lunta 8 cm ja toimenpideajat ovat lumenpoistolle 4 tuntia ja hiekoitukselle 6 tuntia. Lähtökynnys lumiauralle on 4 cm. Käytännössä liukkautta torjutaan enimmäkseen kuorma-auton alusterillä. Yöllä hoidon taso saa pudota hoitoluokkaan III, jolloin lunta saa olla tiellä maksimissaan 10 cm ja tie on aurattava puhtaaksi 6 tunnissa sateen päättymisestä. Aura-autot lähtevät liikkeelle viimeistään, kun lunta on satanut puolet maksimiarvosta, eli 5 cm.

Talvihoidon toimenpiteiden ennakointi juhlapyhinä sekä muina matkailulle tärkeinä ajankohtina

Matkailulle tärkeillä teillä talvihoidon toimenpiteisiin ryhdytään ennakoiden seuraavina juhlapyhinä sekä muina matkailulle tärkeinä ajankohtina:

  • jouluna
  • uutena vuotena
  • pääsiäisenä
  • lauantaisin helmikuun puolivälistä huhtikuun loppuun.

Lisäksi hiihtolomakausilla talvihoitoluokkaa nostetaan matkailukeskuksiin johtavilla pääteillä, kuten Kt79 Muoniontiellä välillä Levi – Rauhala.