Paikallisuus

Levin ja Kittilän ympäristörakentamiseen voi ammentaa vaikutteita alueen rikkaasta paikallishistoriasta sekä ympäröivästä Lapin luonnosta.

Paikallisuus ja kulttuurihistoria ovat keskeisiä seikkoja alueen omaleimaisuudesta puhuttaessa. Paikallinen kulttuuri on myös vahva vetovoimatekijä matkailua ajatellen. Tutustu lisää alueen ominaisuuksiin digiesitteestä Kittilän kylät – Enämpi elämistä (2013).

Paikallisuutta voidaan tuoda ympäristörakentamisessa esille käyttämällä paikallisia materiaaleja ja alueella luontaisesti kasvavia kasvilajeja. Paikallisia materiaaleja edustavat puun lisäksi kivi, kuten rakka ja erilaiset liuskeet.

Kuva AV-Lappi

Alueen historiaan liittyviä aiheita tai hahmoja voidaan painaa esim. kaivon kansiin.

Levin keskustassa paikallisuutta edustavat Levin rinteet, Tunturijärvi ja keskustan tuntumassa sijaitseva Sirkan kylä. Sirkan kylä on vanha ja siihen liittyy kulttuurihistoriaa sekä taruja. Keskustan tuntumasta on löydetty myös muinaismuistoja.

Paikallisuus ja omaleimaisuus voivat ilmetä esim. materiaaleissa (seinien liuskekivet  ja hirsi)  ja ympäristötaiteessa.Taide voi olla myös arkipäivän  asioita ja koostua ympäröivän maiseman materiaaleista. Kuvat: Taina Tuominen.

Taide osana kyläkuvaa

Paikallisuutta voi tuoda rakennettuun ympäristöön myös taiteen avulla. Taide herättää yleensä ihmisissä positiivisia tunteita. Taide vaatii tilaa ympärilleen ja sen sijoituspaikkojen tulee olla tarkkaan harkittuja. Levillä myös paikallisuutta voidaan tuoda taiteen avulla esille mm. käyttämällä paikallisia taiteilijoita sen tekemiseen ja etsimällä aiheita alueesta, sen luonnosta tai kulttuurihistoriasta. ITE-taide (”itse tehty elämä”) on myös yksi taiteen muoto, joka voisi olla Leville sopiva.

Taideteoksia voi sijoittaa julkisiin tiloihin. Keskimmäisessä kuvassa on Sirpa Alalääkkölän maalauksia golf-alueen alikulkutunnelissa. Myös mökkeihin saa persoonallista ilmettä vaikkapa alueen luontoa, taruja ja perinnettä kuvaavalla taiteella. Kuvat: AV-Lappi.