Kittilän rakennusjärjestyssääntö

Rakennusjärjestyksellä ohjataan ja säädellään, maankäyttö- ja rakennuslain ja – asetuksen sekä muiden rakentamista ohjaavien lakien ja säädösten ohella rakentamista kunnassa.

Rakennusjärjestys koskee maakäyttö- ja rakennuslain nojalla säädeltäviä asioita. Rakentamista saattaa koskea myös muu lainsäädäntö tai muut kunnalliset määräykset (esim. ympäristönsuojelumääräykset, jätehuoltomääräykset).

Rakennusjärjestys on voimassa kaikilla kunnan alueilla. Rakennusjärjestyksen määräykset ovat asemakaavoja ja yleiskaavoja täydentäviä siten, että kaavamääräykset ovat ensisijaisia. Soveltavan viranomaisen on noudatettava rakennusjärjestystä, poikkeaminen rakennusjärjestyksestä vaatii poikkeamispäätöksen.

Rakennusjärjestyksen tarkoituksena on ohjein, säännöin ja määräyksin opastaa rakentaja kohti tasapainoista ja viihtyisää lopputulosta ja samalla edistää hyvää ympäristökuvaa ja hyvää rakennustapaa.

Rakennusjärjestyksen tehtävä on kehittää kunnan elinympäristön viihtyisyyttä ja luoda elinkeinotoiminnoille tärkeitä kauniita, omaleimaisia ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita maisemia. Rakennettaessa pyritään säilyttämään arvokkaita maisema- alueita, perinteistä rakennuskantaa, muodostamaan uudisrakennusten sijoittelulla perinteisen mallisia suojaisia pihapiirejä sekä huomioidaan olemassa oleva luonto.

Kittilän kunnan rakennusjärjestys on uusittu vuoden 2002 aikana.

Tarkista oman kiinteistösi asemakaava- ja rakennustapaohjeet: Kittilän rakennusjärjestyssääntö.

Rakennusjärjestyssäännössä mainittuja suunnittelutarvealueiden karttoja voi tiedustella kunnan rakennustarkastajilta, yhteystiedot löytyvät kunnan sivuilta: www.kittila.fi/rakentaminen

Kittilän ja Levin asemakaavat löytyvät Kittilän kunnan sivuilta kohdasta Asemakaavat. Sivulta löytyy useita vuoden 2002 jälkeen hyväksyttyjen asemakaavojen rakennustapaohjeita. Jos etsimääsi ei löydy, ota yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan. Lisätietoja rakentamisesta Kittilässä ja Levillä saat Kittilän kunnan rakennusvalvonnasta.