Viherrakentaminen

Kittilän ja Levin viherrakentamisessa keskeinen huomioon otettava seikka on pohjoinen sijainti ja sen asettamat vaatimukset viherrakentamiselle ja erityisesti kasvien valinnalle.

Yleisenä suosituksena voidaan pitää sitä, että suositaan alueella luontaisesti kasvavia lajeja. Tämä takaa parhaat mahdollisuudet kasvien menestymiselle sekä ylläpidon helppoudelle.