Yritysten opastaminen

Kaupallisten ja yleishyödyllisten kohteiden viitoitus, kuten posti, apteekki ym. voidaan toteuttaa siten, että kyltin pohjavärinä käytetään valkoista ns. Diamod Grade” kalvolla varustettua kylttiä.

Kylttiin voidaan lisätä myös tarvittaessa kyseisen palvelun symboli. Viittojen korkeus on 200 mm ja tekstikoko 100 mm. Kylttien kieli voi olla tarvittaessa lisäksi englanti.

Esimerkkejä yleishyödyllisten kohteiden viitoituksesta.

Levin ydinkeskustassa yksittäisten yritysten opastaminen toteutetaan tulevaisuudessa vain liikepaikkakylttien avulla, koska yritysten suuren määrän vuoksi opasteiden määrä kasvaisi kohtuuttomasti, eikä tasapuolista opastamista enää pystyisi toteuttamaan.

Yritysten opastamista voidaan tehostaa kyseisen yrityksen kohdalle asennettavalla useamman yrityksen yhteisesti asentamalla ns. mainospylonilla. Pylonille tulee hakea lupa Kittilän kunnan rakennusvalvonnasta.