Pihat

Pihojen talvikunnossapidossa tulisi ottaa huomioon lumen varastointialueet sekä yleisesti auraustyön laatu ja esteettisyys.

Levin ydinkeskustan alueella suositellaan tehtäväksi kiinteistökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan lumitilat ja autopaikat sekä pelastustoimen toimintaedellytykset.

Pihojen jalankulkukäytävät suositellaan aurattavaksi lumilingoilla.

Ylijäämälumia ei saa työntää metsään eikä pihojen ajoliittymien läheisyyteen. Jos lumet eivät mahdu tointille, ne tulee kuljettaa yleiselle lumenkaatopaikoille, joka sijaistsee Levillä Levin teollisuusaluella ja Kittilässä n. 3 km Rovaniemelle päin Väliautton tien varressa.

Omalle tontille varastoitua lunta voi hyödyntää lumirakentamiseen. Katso lisää lumirakentamisen keinoista!