Taustaa

Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi. Rakennetun ympäristön laatukäsikirja on toteutettu osana Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi (LKKK) -hanketta (2009-2010).

Hankkeen tavoitteena oli edistää hiihtokeskuksen kehittymistä ympärivuotiseksi vapaa-ajankeskukseksi, jossa erityistä huomiota on kiinnitetty lumettoman ajan kyläkuvaan.

Hankkeessa laadittiin yleissuunnitelmatasoisesti
Leville suosituksia, ohjeita ja toimenpiteitä, jotka tukevat LKKK –hankkeen tavoitteita.

LKKK -hankkeen toteutti Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut yhdessä Kittilän kunnan teknisen osaston, Levin Matkailu Oy:n ja Levin alueen isoimpien yritysten kanssa. Hanke toteutettiin aikavälillä 04/2009 – 08/2010, ja se sai rahoitusta Pohjois-Suomen EAKR -toimenpideohjelmasta. Rahoituksen osalta vastuuviranomaisena toimi Lapin liitto.

Hanketta ja sen puitteissa tehtäviä suunnittelutöitä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt (2009-2010):

 • Seppo Maula, kunnanjohtaja Kittilän kunta
 • Katariina Kinnunen, elinkeinojohtaja Kittilän kunta/ Kideve Elinkeinopalvelut
 • Jari Kinnunen, tiemestari Kittilän kunta
 • Jaana Uusitalo, hortonomi Kittilän kunta
 • Carita Lallukka, ympäristösihteeri Kittilän kunta
 • Jonna Vinberg-Laaksonen, rakennustarkastaja Kittilän kunta
 • Ari Aspia, toimitusjohtaja Hotelli Levitunturi Oy
 • Jouni Palosaari, toimitusjohtaja Oy Levi Ski Resort Ltd
 • Päivikki Palosaari, toimitusjohtaja Hotelli Hullu Poro Oy
 • Jussi Töyrylä, toimitusjohtaja Levin Matkailu Oy
 • Katja Kaunismaa, projektipäällikkö Kittilän kunta/ Kideve Elinkeinopalvelut

Samu Rötkönen Lapin liitosta on osallistunut ohjausryhmän toimintaan rahoittajan edustajana.