Rakennetun ympäristön laatuperiaatteet

Levin laatuperiaatteita määritettäessä lähtökohdiksi on valittu alueen ainutlaatuinen luonto, ympäristöystävällisyys sekä kestävän kehityksen periaatteet.

Oikeilla materiaali- ja kasvillisuusvalinnoilla voidaan tukea alueen omaleimaista, laadukasta ilmettä ja varmistaa se, että huolto ja kunnossapito pystytään hoitamaan laadukkaasti.

Näitä laatuperiaatteita suositellaan noudatettavaksi kaikessa Levin ympäristörakentamisessa ja ylläpidossa niin kunnan kuin yksityisten alueilla:

  • tiettyjen puu- ja kasvilajien käyttö viherrakentamisen suositusten mukaisesti
  • kasvien menestyksen takaava istuttamis- ja hoitotapa
  • pintamateriaalien käyttösuositukset
  • valaistuksen käyttö kyläkuvaa korostavana yhtenäisen valaistussuunnitelman mukaisesti
  • kyläkeskuksen tiloja rajaavien rakenteiden, aitojen ja porttien toteuttaminen esteettisesti ja Levin rakennustapaohjeita noudattaen
  • ulkotilaan sijoitettavan, kausiluontoisen, siirrettävän kalustuksen ja varustuksen toteuttaminen esteettisesti ja laadukkaasti
  • ulkoterassien varustuksen laadukkuus
  • ympäristörakenteiden pitkäikäisyyden ja uusiokäytön varmistaminen
  • kyläkuvaan sopiva opastus sekä näyteikkunoiden ja ulkomainosten selkeä ilme