Valaistus lumirakentamisen yhteydessä

Valo nostaa kohteet esiin pimeästä ja tuo muodot esiin.

Ympäristöä valaistaessa tarvitaan aina joku pinta, johon valo osuu. Muotit tarjoavat monimuotoisia pintoja valaistavaksi. Jo tyhjiä muotteja voidaan valaista tai niiden runkoon yhdistää valoa, tällöin muottien käyttösesonki pitenee tarvittaessa myös syksyn lumettomaan aikaan. Valot sijoitetaan rakenteen sisään pysyvästi tai ulkopuolelle sesonki- tai tapahtumakohtaisesti. Rakenteiden tai lumen sisässä voidaan käyttää led-valoketjua tai kiskoa, jos ne on suojattu riittävästi mekaaniselta rasitukselta. Ulkopuolinen valaisu voidaan toteuttaa perinteisillä valonheittimillä tai led-valonheittimillä.

Valojen vaikutus lumipintaan. Kuva Kittilän kunta / Talvikunnossapidon menetelmien kehittäminen -raportti 2010.