Postilaatikot

Levillä postilaatikoiden ja postilaatikkotelineiden materiaali ja väritys suositellaan mukailevan postilaatikoiden sijoituspaikan ympäristön rakennusten julkisivujen ja katukalusteiden materiaaleja sekä väritystä (esim. valaisinpylväiden väritystä).

Pääperiaatteena on, että samaan postilaatikkotelineeseen asennettavat postilaatikot tulee olla samanlaisia muodoltaan ja väritykseltään.

Keskustan alueella postilaatikot tulee olla metallista ja väritykseltään mustia, tumman harmaita tai metallin värisiä.
Mökki- ja pysyvän asutuksen alueilla sallitaan myös muovisten postilaatikoiden käyttö. Pääsääntöisesti muovisten laatikoiden värin tulee myös mukautua huomaamattomasti muuhun ympäristöön. Mikäli alueella on katuvalaisimia, suositellaan postilaatikoiden värityksen mukailevan alueen valaisinpylväiden väritystä (esim. Golfrannassa väri ”Levin sininen”).

Postilaatikot suositellaan asennettavaksi yhtenäiseen tukevaan telineeseen, joka on valmistettu joko puusta tai metallista. Telineen väritys tulee olla yhtenäinen alueen muun ilmeen kanssa. Teline suositellaan asennettavaksi maahan joko betoniperustukseen tai maakosteaan betoniin. Telineet tulee varustaa heijastimella tai huomiokepein.

Postilaatikoille tulee hakea sijoituslupa Postilta. Mikäli postilaatikko tai useamman kiinteistön postilaatikkoteline esitetään sijoitettavaksi kunnan katualueelle, tulee sijoituksessa huomioida katualueella sijaitsevat maanalaiset johdot ja laitteet, kadun kunnossapidon toiminnan edellytykset (lumen auraus ja lumitila) sekä liikenneturvallisuusseikat (liittymien näkemäalueet). Ennen postilaatikon ja telineen asentamista, suositellaan otettavan yhteyttä kunnan tekniselle osastolle em. asioiden huomioimista varten.
Mahdolliset nykyiset, tästä ohjeesta poikkeavat postilaatikot ja laatikkoryhmät tulee uudistaa ohjeen mukaiseksi. Tähän lisätään myöhemmin laadittava yksityiskohtainen ohje postilaatikoista Levin alueella.

Huomioithan, että kunnalla on tarvittaessa oikeus siirtää tai poistaa kadun tarkoitusta, kunnossapitoa ja alueen muusta ilmeestä poikkeavat postilaatikot tai -telineet.

Kuvan postilaatikot sopivat hyvin ympäröivään rakennettuun ympäristöön. (Kuva AV-Lappi)