Valomainokset

Valomainoksien sijoittaminen julkisivuun tulee tehdä harkiten. Levin keskustan alueella uusissa ja uusittavissa kohteissa saa käyttää vain irtokirjainmainoksia, jotka eivät peitä seinäpintaa ja joiden valo on hillittyä ja häikäisemätöntä. Tästä voi poiketa vain erittäin perustellusta syystä.

Mainoksen tulee olla rakennukseen ja ympäristöön sopiva. Laadukkaaseen lopputulokseen päästään käyttämällä muotoiltuja irtokirjainmainoksia tai taustavalaistua valomainosta. Suuria valaisevia pintoja tulee välttää myös irtokirjainmainoksissa.
Alle 4m korkeudella sijaitsevien mainoksen koko suhteutetaan viereisten rakennusten mainosten kanssa samankorkuisiksi.
Mikäli mainoksena käytetään kylttiä tai kilpeä ja erillistä kohdevaloa, tulee varmistua siitä, että kohdevalo ei häikäise.

Vanhojen, liian kirkkaiden kotelovalomainoksien ilmettä voi muuttaa hillitymmäksi toteuttamalla valopinnan uudelleen, käyttäen harmaata taustateippausta.

Irtokirjainmainokset ovat hillittyjä eivätkä peitä alla olevaa seinää.
Kuva AV-Lappi

Valomainosesimerkkejä

Valolaatikko harmaalla pohjalla -esimerkki miten vanhan valkoisella valopinnalla olevan häikäisevän mainosvalolaatikon ilmettä voi parantaa  jälkiasennuksella: kaksiosainen teippaus, harmaa tausta ja logo. Kuva LITE-designs

Esimerkki irtokirjainmainoksesta. Kuva LITE-designs