Ylläpidon seuranta ja kehittäminen

Rakennetun ympäristön laatukäsikirja Levin alueelle on toteutettu Lein kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi –hankkeessa 2010.

Hankkeessa tehtyjen suunnitelmien ja suositusten käyttöönottoa ja käyttöä tulevaisuudessa vahvistaa myös kunnanhallituksen tekemä päätös syyskuussa 2010. Tekninen osasto on sitoutunut tiedottamaan asiakkailleen käsikirjasta.

Hankkeen päätyttyä käsikirjan sisällöstä vastaa Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut yhdessä kunnan teknisen osaston kanssa. Hyvien käytäntöjen jatkumiseksi ja sivujen ajan tasalla pitämiseksi toivotaan käyttäjäpalautetta sekä käsikirjan nykyisestä sisällöstä että sinne toivotuista uusista sisällöistä.

Käsikirjan sisältö on päivitetty viimeksi helmikuussa 2021.