Case - Kuljetuspalveluiden hankinta

Jokaisen hankinnan suunnittelussa lähtökohtana ovat hankinnan tarpeet ja tavoitteet. Liikkumisen palveluita hankittaessa on mahdollista miettiä, kuinka palvelu toteutetaan kestävästi ja kuinka se voisi toimia osana oman kunnan ja seutukunnan kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemiä.

Kuljetuspalveluiden hankinta on kunnissa suhteellisen harvoin toistuva toimenpide, jossa rutiinia hankintoihin ei välttämättä ehdi syntyä. Uusi puhtaiden ajoneuvojen lainsäädäntö on tuonut kuljetuspalveluhankintoihin lisää pohdittavaa kunnille ja muille julkisille hankintayksiköille asetettujen tavoitteiden takia.

Kuljetuspalveluiden hankinnan tueksi on tuotettu opas sekä mallipohjia Lapin yliopiston ja Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalveluiden toteuttamassa, EAKR-rahoitteisessa Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi –hankkeessa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut lisätä julkisten hankintayksiköiden osaamista kuljetuspalveluiden hankinnoissa. PTCServices Oy:n tuottaman oppaan tavoitteena on auttaa hankkijoita kuljetuspalveluhankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tässä apuna ovat myös toimeksiannossa tuotetut tarjouspyyntöjen ja sopimuksen mallipohjat ja muut materiaalit, jotka ovat ladattavissa tältä sivulta.

Opas kuljetuspalveluiden hankintaan julkisille hankkijoille (pdf)

Tarjouspyynto mallipohja (Cloudia): Koulukuljetukset (pdf)

Tarjouspyynto mallipohja (Cloudia): Palvelukuljetukset (pdf)

Kuljetuspalvelut: Sopimusluonnos (mallipohja, word)

Kuljetuspalvelut: Mallipohja reittisuunnitteluun

 

Työpajasarja kuljetuspalveluiden julkisille hankkijoille

KeLiPa -hankkeessa järjestettiin työpajasarja kuljetus- ja liikkumispalveluiden julkisille hankkijoille tammi-helmikuussa 2023. Alla työpajasarjan esitysaineisto.

Työpaja 1: Hankinnan suunnittelu (pdf)

Tyopaja 2: Hankinnan kilpailuttaminen (pdf)

Työpaja 3: Hankintasopimus ja sopimuksen seuranta (pdf)