Hankintojen seuranta

On tärkeää ymmärtää, ettei julkinen hankinta pääty kilpailuttamisprosessiin ja sopimuksen allekirjoittamiseen.

Fiksu hankintayksikkö seuraa ja valvoo hankintasopimuskausien aikaista toimintaa ja varmistaa sopimuksen mukaisten hankintojen toteutumiseen. Fiksu hankintayksikkö seuraa myös omia hankintojaan yleisemmällä tasolla.

Hankintojen seurantaan kytkeytyy olennaisesti ns. ostosalkkuanalyysi. Ostosalkkuanalyysi kertoo tiivistetysti:

  1. Kuinka paljon hankintayksikkö hankkii;
  2. Mitä hankitaan; ja
  3. Kuinka suuria hankintoja tehdään.

Ostosalkkuanalyysi toimii ns. yleiskuvana siitä, miltä hankintayksikön hankinnat näyttävät käytännössä. Säännöllisesti toteutettavaa ostosalkkuanalyysiä voidaan käyttää hankintojen seurantatiedon lähteenä. Toisaalta ostosalkkuanalyysi on paikallaan tehdä erityisesti silloin, kun hankintatoimen hankinnoista ei ole edes muodostettu kokonaiskuvaa.


Ostosalkkuanalyysi Kittilässä ja Sodankylässä

Osana hankintojen seurantaa ja nykytila-analyysiä Kittilässä ja Sodankylässä toteutettiin ostosalkkuanalyysi. Ostosalkkuanalyyseissä selvitettiin tarkasti sitä, minkä suuruisia hankintoja tehdään milläkin toimialoilla ja keneltä hankintoja tehdään. Ostosalkkuanalyysissä käsiteltiin myös eri kokoisten pienhankintojen määrää ja jakaumaa. Näin saatiin kattava kuva siitä, minkä kokoluokan hankintoja Kittilässä ja Sodankylässä tehdään.