Miten onnistun hankinnan suunnittelussa?

Hankinnan suunnittelu on merkittävä vaihe hankintaprosessissa: hankinnassa onnistuminen riippuu pitkälti etukäteen tehdystä suunnittelusta. Onnistunut suunnittelu vaatii riittävästi aikaa ja resursseja: hätäinen suunnittelu ja kiire sen sijaan johtavat yleensä ongelmiin varsinaisessa kilpailutuksessa. Tarpeen määrittelyssä on lisäksi erittäin tärkeää kuunnella loppukäyttäjän toiveita sekä ottaa huomioon substanssiasiantuntijan tietämys, jotka ovat olennaisia onnistuneen hankinnan kannalta.

Muun muassa seuraavat asiat tule selvittää ja/tai päättää ennen hankinnan toteutusta:

  • Hankinnan rahoitus
  • Hankinnan ennakoitu arvo sekä hankintayksikön resurssit ja aikataulu kilpailutukselle
  • Markkinakartoitus
  • Hankinnan sisällöllinen tarvemäärittely
  • Lain asettamat vaatimukset ja sopimusehdot