Tarjoaja

Julkisten hankintojen vuosittainen arvo Suomessa on kymmeniä miljardeja euroja vuosittain. Hankintojen myötä syntyvä huomattava ostovolyymi tarkoittaa otollisia liiketoimintamahdollisuuksia yrityssektorille. Mistä julkisissa hankinnoissa on kyse ja miten yritykseni voi hyötyä kilpailutuksista?