Julkisilla hankinnoilla elinvoimaa

Hankintalaki tarjoaa mahdollisuuden kehittää julkisen hankintatoimen toimintamalleja. Uudistetun lain yhtenä tavoitteena on parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin. Laki kannustaa kestävyyden huomioimiseen hankinnoissa.

Julkinen hankintatoimi voi toimia entistä paremmin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja edistää toiminnallaan vähähiilistä taloutta ja lähituotannon kehittymistä. Tämä vaatii sitoutumista niin päätöksentekijöiltä kuin hankkijoiltakin. Hankintoja tulee johtaa strategisesti ja tavoitteellisesti. Osaamisen kehittäminen hankinnoissa on välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä opas tarjoaa perustietoa hankinnoista niin kuntapäättäjille, hankkijoille kuin yrityksille. Lisäksi opas johdattaa muihin tietolähteisiin ja tarjoaa näin väylän syventää osaamista julkisista hankinnoista.

Kuntapäättäjä

Hankinnat voivat olla enemmän kuin pelkkää jokapäiväistä ostotoimintaa. Oikeanlaisella strategisella otteella hankinnoista saadaan parhaimmillaan hyötyä aluetaloudelle ja paikallisille yrityksille.

Tutustu kuntapäättäjille suunnattuun oppaaseen, jossa annetaan parhaat vinkit kunnan hankintatoimen kehittämiseen ja uusien askelten ottamiseen hankinnoissa!

Lue lisää

Hankkija

Hankintalain tuloksellinen läpivienti vaatii hankintayksiköltä hankintalain soveltamisen lisäksi taitoa määritellä tapauskohtaisesti tarkoituksenmukainen hankinnan kohde sekä ottaa huomioon alalla vallitseva markkinatilanne. Hankintalain mukainen kilpailuttaminen vaatii hankintayksiköltä resursseja ja aikaa. Hankintaoppaan avulla voit nopeasti muodostaa käsityksen onnistuneesta hankintaprosessista!

Lue lisää

Tarjoaja

Julkiset hankinnat tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa. Tarjoaminen julkiseen kilpailutukseen vaatii yritykseltä osaamista. Tämä opas kokoaa yhteen tiiviisti tarjoamisen kulmakivet yhdessä selkeässä paketissa.

Lue lisää