Hankinnan valmistelu – voiko yritykseni osallistua hankinnan valmisteluun?

Ennen kuin hankintayksikkö käynnistää hankintansa virallisesti hankintailmoituksen julkaisulla, voi hankintayksikkö järjestää myös ns. markkinakartoituksen osana hankinnan suunnittelua. Markkinakartoituksessa on tyypillisesti kyse siitä, että hankintayksikkö selvittää hankintaansa liittyen markkinoilla olevia erilaisia ratkaisuja, tuotteita ja palveluja.

 

Usein markkinakartoitus toteutetaan esimerkiksi infotilaisuuden tai tietopyynnön muodossa. Markkinoilla toimivien yritysten kannattaa ehdottomasti reagoida markkinakartoitukseen eli osallistua vaikkapa hankintayksikön järjestämään infotilaisuuteen tai vastata hankintayksikön tietopyyntöön. Markkinakartoitukseen reagoimisesta on hyötyä sekä hankintayksikölle että tarjoajalla: tarjoaja saa esitettyä näkemyksensä hankintayksikön suunnitelmista, hankintayksikkö saa puolestaan tarjoajilta arvokasta tietoa alan toimintatavoista ja muista seikoista, joilla voi olla merkitystä tarjouspyynnön laadinnan kannalta.

Hankintalain mukaan hankintayksiköllä on oikeus toteuttaa markkinakartoitus. Vastaavasti markkinoilla toimivat yritykset voivat vapaasti osallistua hankintayksikön markkinakartoitukseen. Hankintayksikön vastuulla on kuitenkin se, ettei markkinakartoitus johda esimerkiksi kilpailun vääristymiseen tai tarjoajien syrjivään kohteluun.

Usein markkinakartoitus toteutetaan esimerkiksi infotilaisuuden tai tietopyynnön muodossa. Markkinoilla toimivien yritysten kannattaa ehdottomasti reagoida markkinakartoitukseen eli osallistua vaikkapa hankintayksikön järjestämään infotilaisuuteen tai vastata hankintayksikön tietopyyntöön. Markkinakartoitukseen reagoimisesta on hyötyä sekä hankintayksikölle että tarjoajalla: tarjoaja saa esitettyä näkemyksensä hankintayksikön suunnitelmista, hankintayksikkö saa puolestaan tarjoajilta arvokasta tietoa alan toimintatavoista ja muista seikoista, joilla voi olla merkitystä tarjouspyynnön laadinnan kannalta.

Hankintalain mukaan hankintayksiköllä on oikeus toteuttaa markkinakartoitus. Vastaavasti markkinoilla toimivat yritykset voivat vapaasti osallistua hankintayksikön markkinakartoitukseen. Hankintayksikön vastuulla on kuitenkin se, ettei markkinakartoitus johda esimerkiksi kilpailun vääristymiseen tai tarjoajien syrjivään kohteluun.