Linkkejä

Linkkejä mm. hankintojen lainsäädäntöä, hallituksen esityksiä ja direktiivejä koskein. Listattuna myös asetukset ja CPV-koodit, hankintailmoitukset. Täältä löydät myös oikeustapauslähteitä ja tuomioistuinten sivut sekä sopimusehdot. Linkkejä myös muihin lisätietoihin.

Hallituksen esitykset

HE 108/2016 vp – Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

HE 76/2011 vp – Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 114/2006 vp – Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

 

Direktiivit

Hankintadirektiivi 2014/24/EU

Erityisalojen hankintadirektiivi 2014/25/EU

Käyttöoikeussopimusdirektiivi 2014/23/EU


Hankintailmoitukset

Hankintailmoitukset – HILMA

Tenders Electronic Daily – TED


Lisätietoa hankinnoista

Hankinnat.fi – Sivusto, jota ylläpitää Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (JHNY). JHNY palvelee hankintalain mukaisia hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä, erityisesti liittyen lain soveltamiseen. Neuvonta on maksutonta.

KEINO – Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus

MOTIVA – Valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motiva tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla ne voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.

Motiva on koonnut kestävien hankintojen toteuttamisen tueksi ohjeita siitä, missä hankinnoissa kestävyys kannattaa huomioida ja miten. Tutustu tarkemmin: https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat

Oikeustapauslähteet ja tuomioistuinten sivut

Edilex

Tarkennettu oikeuskäytännön haku

Markkinaoikeus

Korkein Hallinto-oikeus

Apua tarjoajille ja hankkijoille

Lapin hankinta-asiamiehen tehtävänä on kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan laadukkaita ja kilpailukykyisiä tarjouksia ja tarjouspyyntöjä, lisätä yritysten ja hankintayksiköiden hankintaosaamista sekä antaa neuvontaa julkisiin hankintoihin liittyen. Tutustu palveluun, ota yhteyttä hankinta-asiamieheen!: https://www.yrittajat.fi/lapin-yrittajat/a/lapin-hankinta-asiamies-hanke-600465#