Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön laatiminen

Hankinta käynnistetään aina hankintailmoituksen julkaisemisella, jolloin mahdolliset tarjoajat pääsevät tarkastelemaan hankintayksikön julkaisemia tarjouspyyntöasiakirjoja. Hankintailmoitus lähetetään EU-hankinnoissa hankintailmoitukset.fi -sivuston lisäksi Euroopan unionin viralliseen lehteen. Kansallisen kynnysarvon ylittävän hankinnan hankintailmoitus lähetetään ainoastaan hankintailmoitukset.fi -sivustolle.

Kynnysarvot palvelu- ja tavarahankinnoissa:

  • Kansallinen kynnysarvo: 60 000 €
  • EU-kynnysarvo: 221 000 €

Kynnysarvot rakennusurakoissa:

  • Kansallinen kynnysarvo: 150 000 €
  • EU-kynnysarvo: 5 548 000 €

Kynnysarvot sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa:

  • Kansallinen kynnysarvo: 400 000 €

Kynnysarvot käyttöoikeussopimuksissa:

  • Kansallinen kynnysarvo: 500 000 €

Kynnysarvot muissa erityisissä palveluhankinnoissa:

  • Kansallinen kynnysarvo: 300 000 €