Voiko hankinnan keskeyttää?

Hankintalain mukaan hankinta voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankinnan keskeyttämisestä tulee aina tehdä päätös.

Hyväksyttäviä syitä hankinnan keskeyttämiselle ovat esimerkiksi alla mainitut:

  • Tarjouspyyntö on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi taikka virheelliseksi, jolloin tarjousten vertailua ei yleensä voida suorittaa
  • On saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous, jolloin riittävää vertailua hintojen tai muiden vertailuun kuuluvien ominaisuuksien kesken ei voida suorittaa
  • Hankintayksikön muuttunut rahoitustilanne
  • Hankinnan kohteen tai hankinnan tarpeen muuttuminen hankintamenettelyn aikana

Hankinnan keskeyttämistä suunnitellessa, hankintayksikön tulee huomioida hankintalaista ilmenevät julkisissa hankinnoissa noudatettavat periaatteet. Täten hankintayksikön keskeytyspäätös ei saa olla tarjoajia syrjivä. Lisäksi kiellettyä on suorittaa tarjouskilpailu ainoastaan markkinoiden kartoittamiseksi. EU-kynnysarvon ylittävän hankinnan keskeyttämisestä tulee tehdä aina jälki-ilmoitus.