Markkinaoikeuden määräämät seuraamukset

Markkinaoikeus voi valituksen seurauksena päätyä määräämään erilaisia seuraamuksia.

Markkinaoikeus voi valituksen seurauksena päätyä:

  1. Kumoamaan hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;
  2. Kieltämään hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;
  3. Velvoittamaan hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.Edellä mainitut toimenpiteet ovat ns. ensisijaisia markkinaoikeuden määräämiä seuraamuksia. Jos nämä keinot eivät ole käytettävissä, voi markkinaoikeus:
  4. Määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä;
  5. Määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen;
  6. Määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun; tai
  7. Lyhentää hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Em. listan kohtien 5-7 mukaisia seuraamuksia voidaan määrätä vain EU-hankinnoissa ja kynnysarvot ylittävissä sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa ja muissa erityisissä palveluhankinnoissa. Ko. seuraamukset ovat ylipäänsä määrättävissä vain karkeimmissa hankintalain rikkomistapauksissa. Seuraamuksien määräämisestä on säädetty tarkemmin hankintalaissa.