Kunnan tavoitteet osaksi hankintoja

Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Monet kuntalain vaatimista kuntastrategian sisällöistä ovat kytköksissä myös hankintojen toteuttamiseen. Esimerkiksi kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen ja elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen ovat asioita, joita laadukkailla hankinnoilla voidaan edistää.