Hankkija

Suomessa julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja yli 35 miljardilla eurolla. Hankintayksikön vastuulla on toteuttaa hankinnat mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti. Lisäksi hankinnoissa tulee ottaa huomioon olemassa olevat kilpailuolosuhteet sekä ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat. Vaativaa, mutta ei mahdotonta!