Julkisten hankintojen tavoitteet ja periaatteet

Jotta hankinnoissa onnistutaan, on hankintoihin suhtauduttava strategisesti. Hankintojen kilpailuttamista ei tule nähdä ainoastaan mekaanisena prosessina, vaan hankintoja kannattaa ajatella mm. aluetalouden ja kunnan asukkaiden näkökulmasta. Tässä oppaassa annetaan neuvoja ja vinkkejä siihen, kuinka hankintoihin voi saada paremmin strategista otetta mukaan.