Millaisia seuraamuksia markkinaoikeus voi määrätä?

Mikäli markkinaoikeus katsoo hankintamenettelyn olleen virheellinen, se voi:

  • Kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan
  • Kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä
  • Velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä
  • Määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä
  • Määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen
  • Määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun
  • Lyhentää hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua

Virheellisen hankintamenettelyn kohteeksi joutunut ehdokas, toimittaja tai tarjoaja voi vaatia myös vahingonkorvausta kärsimistään vahingoista. Markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele vahingonkorvausasioita, vaan korvausta on haettava erikseen käräjäoikeudessa.