Tarjouspyynnön sopimusehdot

Sopimusehtojen merkitys ja sitovuus

Hankintayksiköllä on usein tarjouspyynnön liitteenä sopimusehdot tai sopimusluonnos, jonka hyväksymistä vaaditaan osana hankinnan vähimmäisvaatimuksia. Usein hankintayksikkö vaatii myös, että sopimusluonnoksen ohella sovelletaan tiettyjä yleisiä sopimusehtoja, esimerkiksi Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (”JYSE-ehtoja”).

Tarjoajan on syytä tutustua huolellisesti hankintayksikön esittämiin sopimusehtoihin ja sopimusluonnoksiin. On lisäksi hyödyllistä tuntea yleisten sopimusehtojen sisältö, ainakin keskeisiltä osin. Sopimusehtoihin ja sopimusluonnokseen tutustuminen on tärkeää siksi, että tarjouksen jättämällä tarjoaja tosiasiallisesti sitoutuu noudattamaan ehtoja. Kun tarjoaja on sitoutunut noudattamaan ehtoja, ei se myöhemmässä vaiheessa enää voi vetäytyä tai poiketa sopimusehdoista. Sopimusehtoihin sitoutuminen ja tarjouksen jättäminen ylipäänsä merkitsee siis sitä, että tarjoaja sitoutuu toteuttamaan hankinnan hankintayksikön ehtojen mukaisesti, jos tarjoaja voittaa tarjouskilpailun.


Voinko liittää tarjoukseen omat sopimusehtoni?

Tarjoukseen ei kannata liittää omia sopimusehtoja. Tämä perustuu siihen, että tarjoajan omat sopimusehdot voivat herkästi olla ainakin joiltain osin ristiriidassa hankintayksikön laatimien sopimusehtojen kanssa, jolloin tarjousta voidaan pitää tarjouspyynnön vastaisena. Omien sopimusehtojen lisääminen voi siis pahimmillaan johtaa siihen, että tarjoajan muuten huolellisesti laadittu tarjous joudutaan hylkäämään.

Tarjoajan muistilista tarjouksen tekemisessä:

  1. Varaa riittävästi aikaa tarjouspyyntöön tutustumiselle.
  2. Käy tarkasti läpi itse tarjouspyyntö, mutta myös kaikki sen liitteet.
  3. Käy erityisen huolellisesti läpi hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset, vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet ja varmista, että yrityksesi täyttää soveltuvuusvaatimukset ja pystyt tarjoamaan hankintayksikön määrittämää hankinnan kohdetta.
  4. Laita kalenteriin ylös määräaika kysymysten jättämiselle sekä tarjouksen jättämisen määräaika.
  5. Esitä kysymyksiä niistä asioista, jotka vaikuttavat epäselvältä.
  6. Muista myös lukea hankintayksikön antamat vastaukset kysymyksiin.
  7. Käy tarjous huolellisesti läpi ennen sen lähettämistä.
  8. Älä lisää tarjouksen liitteeksi omia sopimusehtoja äläkä tee varaumia.