Miten laadin hankintapäätöksen?

Hankintapäätös on tarjoajan oikeusturvan kannalta yksi keskeisimmistä asiakirjoista. Hankintapäätöksestä ilmenee, kuka on voittanut tarjouskilpailun ja siten valittu toimittajaksi, palveluntuottajaksi tai urakoitsijaksi.

Hankintapäätöksestä ilmenee lisäksi hankintamenettelyn kulku sekä kuinka moni tarjous pääsi tarjousten vertailuun asti. Hankintapäätöksessä on vielä hyvä kerrata mitä kokonaistaloudellisen edullisuuden perustetta on käytetty tarjousten vertailussa. Hankintapäätös lähetetään aina kaikille tarjoajille samansisältöisenä. Hankintapäätökseen liitetään aina seuraavat asiakirjat:

  • Vertailutaulukko ilman liikesalaisuustietoja
  • Valitusosoitus ja oikaisuohje
  • Mahdolliset perustelut, jotka koskevat tarjousten vertailua (subjektiivinen arviointi osana vertailua)
  • Tarjoajia on lisäksi hyvä muistuttaa hankintapäätöksen saatetekstissä siitä, mistä päivästä lukien heidän katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi