Development projects

Share this page

 

KeLiPa-hanke

Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeessa kehitetään uusia yhteistyömalleja Lapin joukkoliikennepalveluille.

TUTUSTU HANKKEESEEN!
Logo ja teksti Levin pyöräilymaktailun kasvuohjelma

Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma

Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma -hankkeen päätavoitteena on tukea Levin ympärivuotista matkailua ja parantaa yritysten liiketoimintaympäristöä Levin alueella pyöräilymatkailua kehittämällä.

Tutustu hankkeeseen!

Kasvua kestävästä matkailusta

Hankkeessa edistetään matkailun hiilijalanjäljen pienentämistä Kittilässä ja Levillä ja matkailun kestävää kasvua.

Tutustu hankkeeseen!

Open Arctic MaaS -hanke

Open Arctic MaaS -hankekokonaisuudessa kehitettiin Pohjois-Suomen harvaan asutun alueen liikkumispalveluita.

Tutustu hankkeeseen!

Alueellinen elintarvikelogistiikka -hanke

Alueellinen elintarvikelogistiikka -hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlainen lähitoimijoiden ja lähituotteiden varaan rakentuva elintarviketuotannon logistinen järjestelmä.

Tutustu hankkeeseen!

Kestävät hankinnat -hanke

Hanke hanke pyrkii tavoittamaan niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijat, tavoitteena edistää kestävän kehityksen mukaista hankintatoimintaa aluetalouden hyväksi. Hanketta toteuttavat Kideve Elinkeinopalvelut / Kittilän kunta ja Sodankylän kunta.

Tutustu hankkeeseen!

Voimametsistä viherkattoihin

Luonnonympäristöä ja luonnontuotteita voidaan hyödyntää monipuolisesti matkailuissa. Hyvinvointipalveluilla voidaan vastata matkailun trendeihin ja kuluttajien odotuksiin ja ne voivat lisätä kesämatkailun vetovoimaa Lapissa.

Tutustu hankkeeseen!

Arctic Business Concept (ABC)

Hankkeen tuloksena Lappi edistyy tavoitteessaan olla EU:ssa edelläkävijä ja mallialue luonnonvarojen kestävässä jalostamisessa.

Tutustu hankkeeseen!

Levi 4 -hanke

Levi 4 on Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke. Hankkeen päätoteuttaja oli Kittilän kunta / Kideve Elinkeinopalvelut. Hankkeen toimenpiteisiin kutsuttiin mukaan laajasti alueen toimijoita ja yrityksiä.

Tutustu hankkeeseen!

Elintarvike- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Matkailun lisäksi on myös useita toimialoja, jotka voivat luoda uusia työpaikkoja Lappiin, myös Kittilään. Hankkeessa selvitettiin elintarvike- ja luonnontuotealan mahdollisuuksia.

Tutustu hankkeeseen!

Levi 4 - kehittämishanke

Levi 4 on Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke. Levi 3 -strategiassa on asetettu tavoitteeksi olla vuonna 2020 Pohjois-Euroopan kiinnostavin aktiviteetti- ja elämyskeskus.

Tutustu hankkeeseen!

Kiviteollisuuden kehittämishanke

Sekä Kittilässä että Sodankylässä on runsaasti rakennettua ympäristöä, jonka laadukkaaseen ja kestävän kehityksen mukaiseen viimeistelyyn luonnonkivi materiaalina on erittäin soveltuva.

Tutustu hankkeeseen!

Levi Snow Sports Academy -hanke

Levillä on Suomen parhaimmat mahdollisuudet lumilajien harrastukseen sekä ammattimaiseen valmennus- ja kilpailutoimintaan, mutta tätä mahdollisuutta ei vielä ole pystytty täysimääräisesti hyödyntämään.

Tutustu hankkeeseen!

Kittilän investointihanke

Kylille toteutetaan www-sivut, infokyltit ja hankitaan tapahtumajärjestämistä tukevaa kalustoa, mm. siirrettävä katsomo, äänentoisto ja valaistus sekä tapahtumatelttoja.

Tutustu hankkeeseen!

Kittilän kylähanke

Kittilän kylähankkeen päätavoite on auttaa Kittilän kyliä elinvoimaisuuden lisäämisessä. Kylien kehitystä halutaan tukea sellaiseen suuntaan, että ne voivat jatkossakin tarjota asukkailleen viihtyisän ympäristön.

Tutustu hankkeeseen!

Matkailukoulutuksen sateenkaari

Lapin matkailuelinkeinoon tarvitaan enemmän ympärivuotisia työpaikkoja ja ammattitaitoista työvoimaa. Haasteeseen voidaan vastata uudenlaisella koulutuksen järjestämisen suunnittelun ja toteuttamisen mallilla.

Tutustu hankkeeseen!

Kulttuuri Kittilä

Tavoitteena on vahvistaa matkailu- ja kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä, tuottaa kulttuuripainotteista sisältöä matkailupalveluihin, tukea kulttuurialan toimijoiden mahdollisuuksia alueilla sekä kehittää matkailualueen tapahtumia kulttuuripainotteisiksi

Tutustu hankkeeseen!

Levi Digit

Sähköisten työkalujen suosio kasvaa enemmän kuin perinteisten markkinointi- ja myyntivälineiden, ja internet, mobiilipalvelut ja digitaalinen televisio tarjoavatkin mahdollisuuksia matkailualalle.

Tutustu hankkeeseen!

Levin kyläkuvan kehittäminen

Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi -hankkeella halutaan vahvistaa laadukkaan, kansainvälisen ja ympärivuotisen matkailukeskuksen profiilia lisäämällä rakennetun ympäristön laatua.

Tutustu hankkeeseen!

Kittilän kulttuurista vetovoimaa matkailuun

Kittilän kulttuurista vetovoimaa matkailuun -hankkeen tavoitteena on yhdistää Kittilän kulttuuri osaksi matkailun sisältöä.

Tutustu hankkeeseen!

Matkailualueiden saavutettavuus (MASKE)

Hanke kartoittaa Kittilän lentoaseman vaikutuspiirin matkailukeskusten kiinnostavuutta ja potentiaalia kansainvälisten matkanjärjestäjien keskuudessa.

Tutustu hankkeeseen!

Kittilä Airport Development Forum

Hankkeen tavoitteena oli koota mukaan Kittilän lentoaseman vaikutuspiirissä olevat toimijat Kittilä Airport Development Forum -toimintaan, jossa käynnistettiin toiminta uusien lentoreittien avaamiseksi Kittilän kentälle.

Tutustu hankkeeseen!

Aikaisempia yhteistyöhankkeita

Kideve Elinkeinopalvelut (aik. Kittilän kunnan elinkeinotoimi) on ollut mukana erilaisissa yhteistyoprojekteissa.

Aikaisempia hankkeita