Muutoskyvykkyys mikroyritysten vahvuutena Tunturi-Lapissa 2022-2023

Jaa tämä sivu

 

Hankkeen tavoitteena on auttaa alueen yrityksiä vastaamaan koronapandemiasta ja työelämän murroksesta aiheutuneisiin muutoksiin. Hankkeessa kehitetään yrityksien muutoskyvykkyyttä sparrauksien ja valmennuksien avulla ja vahvistetaan alueen yritysten verkostoitumista ja sen kautta tiedon jakamista, yhteistyötä ja uusien innovaatioiden kehittämistä.

 

Valmennusryhmien sisällöt muodostetaan siten, että muutoksessa johtaminen on läpileikkaavana teemana kaikissa ryhmissä, mutta muutosjohtamista tarkastellaan eri näkökulmista ja sisällöt painottuvat ryhmään osallistuvien yrityksien tarpeiden mukaan. Valmennuksissa ja sparrauksissa korostetaan ratkaisukeskeisiä lähestymistapoja ja valikoidusti mukana on muutoksessa johtamisen teemoja sekä vihreän siirtymän edistämiseen ja innovaatiokyvykkyyden tukemiseen liittyviä sisältöjä. Lisäksi tuotetaan alueellisista tarpeista lähtevää Muutospodcastia, jonka avulla tuodaan muutokseen positiivisia näkökulmia ja käsitellään erilaisia muutoksen teemoja mahdollisuuksina. Podcastin kautta muutoskyvykkyyden osa-alueita tuodaan laajemmin lappilaisten yritysten ja toimijoiden tietoon.

Hanke muodostuu kahdesta työpaketista:

TP1 Muutospodcast

Muutospodcastin tavoitteena on tuoda esiin muutoksen positiivisia näkökulmia ja auttaa yrityksiä löytämään keinoja vastata muutoksiin. Podcastissa tuodaan esiin lappilaisia näkökulmia muutokseen vastaamiseksi. Tavoitteena on löytää alueen yrittäjiä kiinnostavia ja puhututtavia teemoja. Podcastia tuotetaan kolme jaksoa ostopalveluna ja siihen pyydetään mukaan alueen yrityksiä ja asiantuntijoita.

Hankkeessa tuotetut Podcast-jaksot:

Muutosjohtaminen – osa 1 Muutoskyvykkyys
Tässä ensimmäisessä muutosjohtamisen teemajaksossa keskustellaan muutoksesta ja muutoskyvykkyydestä niin yksilön kuin organisaationkin näkökulmista. Jakso on osa kolmiosaista Hyvä paha johtaminen podcastin muutosjohtamisen sarjaa. Jaksossa Janne Annusen ja Jaakko Sahimaan vieraina ovat tv-kokki, puhuja, hotelliyrittäjä ja monitaituri Sirly Ylläsjärvi sekä johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen asiantuntija Henna Poikajärvi Redu Edu Oy:stä.

Muutosjohtaminen – osa 2 Muutosajattelu ja positiivinen muutos
Tässä toisessa muutosjohtamisen teemajaksossa keskustellaan muutosajattelusta ja positiivisesta muutoksesta. Jakso on osa kolmiosaista Hyvä paha johtaminen podcastin muutosjohtamisen sarjaa. Jaksossa Janne Annusen ja Jaakko Sahimaan vieraina ovat Jounin kauppa Oy:n entinen toimitusjohtaja Michele “Minttu” Murphy-Kaulanen sekä työelämäkehittäjä ja projektipäällikkö Anna-Kristiina Rahkala Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU:sta.

Muutosjohtaminen – osa 3 Hyvä paha muutosjohtaminen
Tässä kolmannessa muutosjohtamisen teemajaksossa keskustellaan hyvästä ja pahasta
muutosjohtamisesta. Jakso on osa kolmiosaista Hyvä paha johtaminen podcastin muutosjohtamisen sarjaa. Jaksossa Janne Annusen ja Jaakko Sahimaan vieraina ovat hotellinjohtaja Jari Heikkilä Safartica Oy:sta sekä työelämäkehittäjä ja projektipäällikkö Anna-Kristiina Rahkala Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU:sta.

 

TP2 Muutosvalmennukset- ja sparraukset

Hankkeessa järjestetään ryhmä- ja yksilömuotoisia valmennuksia ja sparrauksia Tunturi-Lapin alueella toimiville yrityksille. Sparrauksien ja valmennuksien tavoitteena on tukea yrityksiä ja yrittäjiä muutoksiin vastaamisessa ja muutoksessa johtamisessa. Valmennuksissa ja sparrauksissa korostetaan ratkaisukeskeisiä lähestymistapoja ja mukana on muutoksessa johtamiseen liittyviä aiheita (positiivinen muutos, muutos mahdollisuutena, ennakointi, henkilöstön osaamisen kehittäminen, muutosjohtaminen) sekä vihreän siirtymän edistämiseen liittyviä aiheita (esim. Hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki toiminnan mittareina, kiertotalous ja vähähiilisyys) ja innovaatiokyvykkyyttä tukevia teemoja (esim. innovaatioalustat, yhteistyö alueen yritysten ja toimijoiden kanssa). Lisäksi valmennuksissa ja sparrauksissa tarkastellaan etätyömatkailun ja työn monipaikkaisuuden yrityksille tuomia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Valmennuksien sisällöt ja aiheet valikoidaan tarkemmin kunkin ryhmän yrityksien tarpeiden mukaan.

 

Toteutusaika: 1.3.2022-31.10.2023

Päätoteuttaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU

Osatoteuttajat: Redu Edu Oy ja Kittilän kunta/Kideve Elinkeinopalvelut

Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Kokonaisbudjetti: 166 746 €, josta ESR:n ja valtion rahoituksen osuus 133 396 €. REDUn osuus on 48 331 €.

 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Soili Lehtinen

040 670 6019

soili.lehtinen@redu.fi

 

ASIANTUNTIJA, REDU EDU OY

Henna Poikajärvi

040 485 8249

henna.poikajarvi@redu.fi

 

ASIANTUNTIJA, REDU EDU OY

Maria Kianen

040 668 8396

maria.kianen@redu.fi

 

VIHREÄN SIIRTYMÄN JA KIERTOTALOUDEN ASIANTUNTIJA, REDU EDU OY

Teemu Saralampi

040 754 5853

teemu.saralampi@redu.fi

 

PROJEKTISIHTEERI, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT

Mari Jesiöjärvi

040 760 0744

mari.jesiojarvi@kittila.fi