Rakentamistapaohjeet

Rakentamistapaohjeilla täydennetään alueen asemakaavaa ja siinä olevia merkintöjä ja määräyksiä.

Rakennustapaohjeet toimivat  rakennusvalvonnan perusteena rakentamisen ohjauksessa, neuvonnassa ja rakennuslupien käsittelyssä.

Ohjeita annetaan mm. rakennusten sijoittelusta,  materiaaleista, väreistä, kattokaltevuudesta ja piha-alueiden käsittelystä.

Rakentamistapaohjeet on tarkoitettu auttamaan alueen suunnittelijoita,  rakentajia sekä rakennustarkastajaa alueen rakentamiseen liittyvissä  suunnittelu-, ohjaus-, valvonta- ja rakentamistehtävissä.  Rakentamistapaohjeet sitovat tontin haltijaa ja rakentajaa. Asemakaavan,  rakennus-järjestyksen ja rakentamistapaohjeiden noudattaminen on ehtona  kunnan tontin luovutusasiakirjoissa

Kittilän ja Levin asemakaavoihin ja niihin liittyviin rakentamistapaohjeisiin voit tutustua Kittilän kunnan sivuilla, kohdassa Asemakaavat. Asemakaavoja ja rakennustapaohjeita löytyy kortteleittain. Sivuilta löytyy useita vuoden 2002 jälkeen hyväksyttyjen asemakaavojen rakennustapaohjeita. Jos etsimääsi ei löydy, ota yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan.

Kittilän kunnan kaavoitushankkeet ja niiden käsittelyvaiheet ovat esillä sivuilla.

Lisätietoja kaavoituksesta saa Kittilän kunnan tekniseltä osastolta, kaavoituksesta vastaavilta virkamiehiltä.

Lisätietoja rakentamisesta Kittilässä ja Levillä saat Kittilän kunnan rakennusvalvonnasta.