Levin yhteismarkkinointi – saman logon alla yhdessä!

Jaa tämä sivu

 

Takaisin artikkeleihin

 

Levi-logo. Kuva: Visit Levi.

 

Annika Lompolo

 

Levi ja sen logo on yhteinen asia. Miten Levi on kasvanut vuosikymmenten saatossa Suomen suurimmaksi matkailukeskukseksi? Yhteistyö on avainsana kehittämisessä, jonka takana on yhteistyö niin yrittäjien kesken, mutta myös sidosryhmien kera. Sidosryhmätyössä on mukana ollut vahvasti myös kunta, jonka pitkäjänteinen työ kaavoittamisessa on kantanut hedelmää. Levin suunnitelmallinen kehittäminen on yhteisten tavoitteiden asettamista polulle ja Levin kehittämistä ovat määritelleet Levin kehittämissuunnitelmat Levi 1-4, joita jatkaa Levin tulevaisuustyö – Levi on rakas. Menestystä ovat vauhdittaneet ympäristö ja luonto, saavutettavuus, tapahtumat kehittämisen välineenä, yhteistyö ja verkostot, joiden veturina alueella toimii alueorganisaatio Visit Levi.

 

Levin alueen markkinointiyhtiönä toimii Visit Levi, jonka tuotto käytetään Levin alueen markkinointiin. Visit Levin tehtävänä on kasvattaa koko Levin vetovoimaisuutta ja kävijämääriä yhdessä alueella toimivien yritysten kanssa. 

Alueella toimiville ja asuville on tärkeää, että alue on houkutteleva ja että vierailijat valitsevat Levin vapaa-ajanviettokohteekseen. Tavoitteena on tilanne, jossa 60 % asiakkaista vierailee Levillä lumellisena kautena ja 40 % lumettomana. Yhteisten tavoitteiden eteen tarvitaan kaikkien leviläisten panosta.

Miten tavoite voidaan saavuttaa? Visio on selkeä – Levin on otettava paikka Pohjois-Euroopan kiinnostavimpana ympärivuotisena elämys- ja aktiviteettikohteena.

Tehtävänä on vahvistaa markkina-asemaa ja pitää huolta, että Levin brändi kietoutuu vielä voimakkaammin osaksi Lappia, niin kansainvälisillä kuin kotimaisilla matkailukeskusmarkkinoilla. Lappi symboloi nykyajan kiireen, hälinän ja saasteiden sijaan kaikkea hyvää: rauhaa, puhtautta, aitoutta. Yhdessä pitkäjänteisesti tehdyn työn myötä voidaan saavuttaa tavoite, että Levi koetaan paikan lisäksi mielentilana.

Markkinointikumppanuus on keskeinen osa tiivistä yhteistyötä kaikille rakkaan Levin kehittämisen eteen. Leville läheltä ja kaukaa saapuvat vieraat ovat koko tunturikylän asiakkaita. Yhdessä yhtenäistä tarinaa kertomalla toivotamme sekä vanhat että uudet Levin ystävät palaamaan luoksemme yhä uudelleen.

(lähde: Yhteismarkkinointi, Visit Levin nettisivut.)

Levin kehityksen etappeja. Infograafi: Kittilän kunta / Höyry.

 

Mutta miten kehitys mahdollistetaan?

 

Menestyksekkään kehittämisen edellytys alueella on ollut vahva yhteistyö ja Levillä tärkeä tekijä menestyksen reseptissä on yhteismarkkinointi. Levin yhteismarkkinointiyhtiö Levin Matkailu Oy eli Visit Levi on perustettu vuonna 1989 tuomaan yhteen alueen yritykset ja kertomaan alueesta markkinoinnin kautta maailmalle. Jo yrityksen perustamisen aikoihin ymmärrettiin, että kun jokainen laittaa yhteen koriin oman summansa markkinointia varten, potti on suurempi ja niin on näkyvyyskin, joka sillä saavutetaan. Mikäli jokainen olisi käyttänyt markkinoinnin budjetin yksin omiin toimenpiteisiin, näkyvyys olisi ollut hajanainen ja heikompi. Sama pätee tänäkin päivänä – yhdessä olemme enemmän!

Vuosien mittaan kasvoi ymmärrys siitä, että mitä useampi yritys on mukana, sitä suuremmaksi saadaan vaikuttavuutta sen suhteen, miten Levi näkyy niin Suomessa kuin maailmalla. Voidaan todeta, että ilman yhteistyötä ja yhteismarkkinointia, Levi ei olisi tänä päivänä kansainvälisesti tunnettu matkailukeskus. Tästä työstä jokainen yritys Levillä saa nauttia tänä päivänä, kun Levi kasvaa ja kukoistaa. Jokaisen yrityksen osuus on tärkeä – niin pienen kuin suuren yrityksen. Ja vastaavasti jokainen hyötyy yhteen kekoon kannetuista korsista, sen vuoksi olisikin tärkeää, että kaikki alueen yritykset olisivat mukana yhteismarkkinoinnissa. Alue on kasvanut hurjaa vauhtia ja kasvu on tuonut mukanaan paljon hyvää, mutta myös haasteita. Erilaisia yrityksiä on paljon ja se on alueen rikkaus. Hyvästä nautitaan yhdessä, ja haasteet ratkaistaan parhain päin yhteistyöllä.

 

Mitä kaikkea yhteismarkkinointi tarkoittaa?

 

Visit Levin markkinointijohtaja Maija Palosaari nauttii luonnossa liikkumisesta vapaa-ajallaan. Kuva: Maija Palosaari.

 

Visit Levin markkinointijohtaja Maija Palosaari kertoi, mitä toimenpiteitä nykyisin yhteismarkkinointitarkoituksiin kerätyillä markkinointimaksuilla tehdään. 

– Kaikilla kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla tehdyiullä toimenpiteillä on tarkoitus kasvattaa Levin alueen yrittäjien hyvinvointia ja kassavirtaa. Teemme työtä Levin tunnettuuden lisäämiseksi ja alueen elinvoimaisuuden eteen, Palosaari kertoo. 

Alla listattuna toimenpiteitä, joita Visit Levi tekee ja/tai on tehnyt kotimaassa:

  • Levi 4 -strategian edistäminen ja läpivienti (kansainvälistyminen, markkinointi, asiakkuudet ja brändin kehittäminen, kestävä kehitys, infrastruktuurin kehittäminen, osaamisen, palvelutuotannon ja laadun kehittäminen)
  • Koko Levin matkailualueen brändistä huolehtiminen ja kattomarkkinointi
  • Markkinoinnin sekä viestinnän monikanavainen strateginen suunnittelu, toteutus ja koordinointi
  • Vastuu mainonnan optimoinnista ja tehokkuuden maksimoinnista
  • Digitaalinen kehitys (Levi.fi, CRM (asiakkuuden hallintajärjestelmä), markkinoinnin automatisointi) ja asiakaskokemuksen kehittäminen
  • Tutkimus, data ja analysointi
  • Levin kehitystyö (osallistuminen hankkeisiin ja muuhun kehitystyöhön), esim. Esteetön matkailu, Visit Finland Datahub, Outdoor Active
  • Levin edustaminen ja vaikuttaminen kotimaan foorumeissa sekä yhteinen kehitystyö Lapin myynninedistämiseksi maailmalla (Visit Finland, Visit Arctic Europe, House of Lapland, elokuvakomissio)
  • Alueen matkailuneuvonnan palvelut
  • Alueen palveluiden myynti ja välitys
  • Alueen päätapahtumien järjestäminen sekä uusien tapahtuminen kartoittaminen, suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä markkinointikumppanien kanssa
  • Saavutettavuuden kehittäminen kotimaassa
  • Vaikuttajamarkkinointi kotimaan tasolla

 

Toimenpiteitä kansainvälisillä markkinoilla:

  • Matkailualueen kansainvälisen markkinoinnin ja myynninedistämisen toimenpiteet
  • Viestintä ja PR
  • Jatkuva neuvottelutyö uusien lentoyhteyksien saamiseksi sekä nykyisten kehittämiseksi
  • Uudet matkanjärjestäjät Levi 4 –kehitysprojektien kautta saavutettava kasvu ja kehitys
  • Osaamisen kehittäminen
  • Kansainvälisten tapahtumien, kuten Levin Maailman Cupin ja Ylläs-Levi hiihdon kehittäminen
  • Markkinointi ja myynninedistäminen kansainvälisissä myyntitapahtumissa, myyntikiertueille sekä messuilla
  • Opintomatkojen/tutustumiskäyntien järjestelyt ja koordinointi matkanjärjestäjille, matkatoimistoille ja medioiden edustajille
  • Vaikuttajamarkkinointi kansainvälisesti

Levitunturi. Kuva: Annika Lompolo.

 

– Alueorganisaatio eli Visit Levi tekee kovasti töitä Levin ympärivuotisuuden kehittämiseksi. Lapin kesä on ainutlaatuinen kokemus. Jotta kesä voi kasvaa, palveluita tulee olla saatavilla. Pienistä puroista kasvaa iso joki, ja jokaisella haaralla on merkityksensä, kiteyttää Maija.

Lue lisää yhteismarkkinoinnista täältä

 

Kuva: Annika Lompolo

****

 

Artikkeleita voi vapaasti jakaa sosiaaliseen mediaan, käytä mielellään postauksen yhteydessä Levin vastuullisuusviestinnän tunnisteita #tekokerrallaan #levilapland ja viestin kärjen mukaan jotain tai joitain näistä:

#arktinenluonto #puhdasluonto #purelapland #visitlevi
#elinvoimainenkulttuuri #sirkankylä #lähiruoka #lähipalvelut
#läheltäparasta #tasavertaisuus #meleviläiset

Artikkeleita voi käyttää lehtijuttujen ja muiden julkaisujen apuna, pyydämme silloin laittamaan lähteeksi artikkeleiden tuottajan Kasvua kestävästä matkailusta -hanke, Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta sekä artikkelin kirjoittajan nimen.

 

Tutustu hankkeeseen: Kasvua kestävästä matkailusta – Yhessä kestävämmät!