Rakennetun ympäristön laatukäsikirja – tukea ympäristön suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon!

 

Rakennetun ympäristön laatukäsikirja (RYLK) on tarkoitettu antamaan konkreettista tukea Kittilän ja erityisesti Levin rakennetun ympäristön suunnitteluun, toteutukseen, viimeistelyyn ja kunnossapitoon.

Levin rakentamista ohjaavat ja määräävät asemakaavat, asemakaavamääräykset sekä rakennustapaohjeet. Laatukäsikirjan pääasiallisena tarkoituksena on täydentää niitä suosituksin ja esimerkkien avulla. Käsikirjasta löytyy rakennushankkeiden toteuttamisessa tarvittava olennainen tieto Kittilässä ja Levillä.

Tämän verkossa toimivan kirjan sivuille kootun tiedon lisäksi siitä löytyy runsaasti linkkejä tiedon ajantasaisuuden varmistamiseksi. Käsikirja palvelee kaikkia alueen rakennetun ympäristön tilasta vastaavia tahoja: suunnittelijoita, konsultteja, yrittäjiä ja asukkaita. Käsikirja pyrkii erityisesti herättämään ja sitouttamaan kaikki Kittilässä ja Levillä toimivat tahot kehittämään ja pitämään kunnossa alueen ainutlaatuista ilmettä – lappilaisen luonnon ja kulttuurin ehdoilla.

Tutustu Rakennetun ympäristön laatukäsikirjaan! Palautetta Rakennetun ympäristön käsikirjasta voit antaa meille osoitteeseen kideve@kittila.fi tai palautelomakkeella, jonka löydät yhteystietosivultamme.

Käsikirja on koottu päivitettäväksi verkkosivustoksi ja se on toteutettu Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi -hankkeessa vuonna 2010. Käsikirja sisältää hankkeessa tehtyjä suunnitelmia Levin alueelle. Suosituksia ja ohjeita voi soveltaa laajemminkin Kittilässä rakennettaessa.