Maailman ensimmäinen Green Activities -sertifikaatti Levillä Discover Laplandille

Takaisin artikkeleihin

Tiedote 10.1.2020

Maailman ensimmäinen ohjelmapalveluyritykselle myönnetty Green Activities –sertifikaatti luovutettiin Levillä Discover Laplandin Anette Latva-Piikkilälle torstaina 9.1.2020. Perinteisemmän Green Key –sertifikaatin sisarmerkki Green Activities on erityisesti pienille ohjelmapalveluyrityksille soveltuva tunnustus kestävää matkailua edistävästä työstä.

Discover Lapland on Levillä toimiva suomalainen yritys, joka tarjoaa opastettuja retkiä ympäri vuoden Lapin luonnossa esimerkiksi lumikenkäilyn, vaelluksen ja pyöräilyn ystäville. Tuoreen sertifikaatin myötä yritys sai tunnustuksen Green Activities -ohjelmassa tarkkaan määriteltyjen ympäristökriteerien täyttämisestä.

Yrittäjän mukaan pienet yksityiskohdat ovat kestävän matkailun ydintä, sillä ne tuovat asiakkaalle konkreettisiksi yrityksen kestävän matkailun teot. Omina pieninä tekoina Discover Laplandilla on mm. vinkata asiakasta ottamaan oma kuksa mukaan retkelle ja retkellä käytettyjen astioiden tiskaus saunomisen jälkeen saunassa lämmenneellä vedellä. Yrittäjä Anette Latva-Piikkilä toivoo muidenkin yritysten rohkeasti tuovan esiin omia kestävän matkailun tekojaan. – Greenkey.fi -sivuilta löytyy hyviä vinkkejä riippumatta siitä, onko hakemassa sertifikaattia vai vasta tutustumassa asiaan, hän toteaa, ja lupaa myös kertoa toisille yrittäjille omista kokemuksistaan sertifikaattiin johtaneesta työstä ja toimenpiteistä.

Levillä meneillään kestävän matkailun vuosi

Levin matkailualueen tavoitteena on saada alueelle Visit Finlandin myöntämä Sustainable Travel Finland -merkki ensimmäisten suomalaisten matkakohteiden joukossa. – Tämän päivän asiakkaat ja matkanjärjestäjät edellyttävät matkakohteelta näkyviä ja tuntuvia kestävän kehityksen toimenpiteitä, toteaa Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari.

Levillä on järjestetty viime vuoden lopulla jo useampia Green Key -työpajoja, joiden tarkoituksena on tukea yritysten ympäristösertifikaattien hakuprosesseja. Kestävän matkailun teemalla järjestetään työpajoja jatkossakin Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalveluiden toteuttaman Kasvua kestävästä matkailusta -hankkeen puitteissa.

Kestävän matkailun sertifikaattien tavoittelu on luontevaa jatkoa Levin pitkäjänteiseen kestävän matkailun kehittämiseen. – Alueella kannustetaan yrityksiä tavoittelemaan sertifikaattia, jolla voi todentaa kestävän matkailun edistämisen yrityksen omassa toiminnassa. Sertifiointiprosesseja on käynnistynyt ja useammalla alueen yrityksellä on jo voimassa oleva ympäristösertifikaatti. EU-hankkeen avulla autamme aluetta ja yrityksiä tavoittelemaan Sustainable Travel Finland -aluetason merkkiä, kertoo elinkeinojohtaja Katariina Palola Kideve Elinkeinopalveluista.

Päätavoitteena hankkeessa on luoda edellytyksiä pienentää matkailun hiilijalanjälkeä Kittilässä ja Levillä varmistaen siten matkailun kestävää kasvua. Kestävän matkailun huomioiminen on olennaista etenkin kansainvälisiä markkinoita ajatellen. Hankkeen aikana viestitään aktiivisesti kestävästä matkailusta ja siihen liittyvistä toiminnoista. Vuoden 2020 aikana alueella kartoitetaan yhteisiä kestävän matkailun viestinnän kärkiä ja julkaistaan säännöllisesti artikkeleita kestävän matkailun teoista ja käytänteistä. Näin tuetaan eri toimijoiden viestintää kestävän matkailun eri teemoista ja yhteisillä viesteillä saadaan asialle näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Kestävän matkailun kehittäminen Kittilässä vaikuttaa positiivisesti myös muihin toimialoihin sekä koko alueen elinvoimaisuuden lisäämiseen. Toimialojen yhteistyöllä edistetään kestävän matkailun eri osa-alueita: ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista. Ekologisuutta painottaen pidetään huoli myös siitä, että matkailun vaikutus alueen arktiseen luontoon pysyy hallinnassa.

Kasvua kestävästä matkailusta -hanke saa EAKR -rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoittava viranomainen on Lapin liitto. Kasvua kestävästä matkailusta -hanke jatkuu aina vuoden 2021 loppuun saakka.

Lisätietoja:
Katariina Palola, elinkeinojohtaja, Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta, katariina.palola@kittila.fi, p. 0400 955 472
Katja Kaunismaa, projektipäällikkö, Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta, katja.kaunismaa@kittila.fi, p. 0400 356 431
Yrjötapio Kivisaari, vt. toimitusjohtaja, Visit Levi, yt@visitlevi.fi, p. 040 198 3958

Tiedote pdf-muodossa: Maailman ensimmäinen Green Activities -sertifikaatti Levillä Discover Laplandille

Tutustu hankkeeseen: Kasvua kestävästä matkailusta – Yhessä kestävämmät!

 

Lue lisää: Matkailualan vastuullisuus kasvaa kohisten – Discover Laplandille ensimmäisenä uusi Green Activities –ympäristösertifikaatti. Tiedote 9.1.2020, Suomen Ympäristökasvatus