Kestävän matkailun oppilaitosyhteistyö – opiskelijat tukemaan yritysten sertifiointityötä

Tiedote 21.1.2022, Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta

 

Vuonna 2019 käynnistyneen Yhessä kestävämmät! – Kasvua kestävästä matkailusta -hankkeen päätavoitteena on tukea kestävän matkailun kehitystä sekä edistää matkailun hiilijalanjäljen pienentämistä alueella. Tärkeä osa kestävän matkailun kehitystä on yritysten kestävän matkailun sertifiointityö. Levin matkailualueen tavoitteena onkin saada alueelle Visit Finlandin myöntämä Sustainable Travel Finland -merkki ensimmäisten suomalaisten matkakohteiden joukossa. 

Yhtenä Yhessä kestävämmät -hankkeen toimenpiteenä on ollut tiivistää aiheeseen liittyvää yhteistyötä ja tämän myötä hankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä Lapin koulutuskeskus Redun kanssa. Hankkeen ja Redun yhteistyön tuloksena on syntynyt oppilaitosyhteistyömalli, jossa tavoitteena on matkailuyritysten tukeminen kestävän matkailun polulla kohti sertifiointia ja/tai STF-merkkiä. Samalla opiskelijoilla on mahdollisuus kehittyä kestävän matkailun ammattilaisiksi osana opintojaan.

Kiireisen arjen keskellä kehittämistyö voi tuntua yrityksiltä hankalalta. Yrityksille tarjotaankin nyt ainutlaatuista mahdollisuutta yhteistyöhön Redun opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ovat mukana yrityksen kehittämistyössä; apuna ja tukena kestävän kehityksen polulla.

 

Miksi sertifioida?

Sertifiointi lisää yrityksen kilpailukykyä ja tutkimusten valossa se tuottaa lisäarvoa tuotteelle tai palvelulle asiakkaan näkökulmasta. Samalla sertifionti luo mielikuvaa vastuullisesta ja kestäviin arvoihin sitoutuneesta yrityksestä. Jo pelkkä viestintä sertifiointitoimien aloittamisesta luo positiivista mielikuvaa vastuullisuudesta.*

Sertifiointi tarjoaa myös tukea ja apua kestävään kehitykseen mm. erilaisten työkalujen ja mallien muodossa. Kestävän kehityksen toimet voivat tuoda yritykselle myös taloudellista lisäarvoa esimerkiksi energiatehokkaiden ratkaisujen tuomien säästöjen kautta. Sertifiointi on näkyvä osoitus kestävän kehityksen toimenpiteistä yrityksessä.

Yhteistyökumppanit tulevat jatkossa vaatimaan vastuullisuuden osoittamista, ja useat rahoittajat vaativat jo nyt rahoitusta hakevilta yrityksiltä tiettyjen kriteerien täyttymistä kestävän kehityksen osalta. Rahoituksen riskiluokitus voi perustua jatkossa vastuullisuuteen.** Useat matkanjärjestävät myös vaativat tai tulevat lähitulevaisuudessa vaatimaan yhteistyökumppaneiltaan kestävän matkailun sertifiointeja osoitukseksi vastuullisesta toiminnasta.

 

Miten mukaan?

Kestävän matkailun sertifikaatin hakemisesta kiinnostuneet tai jo sertifikaattia hakeneet, Sustainable Travel Finland -polulla olevat yritykset voivat ilmoittautua mukaan oppilaitosyhteistyöhön. Näin ne voivat helpottaa omaa sertifiointiprosessiaan, mutta myös mahdollistaa opiskelijoille kestävän kehityksen ammattilaiseksi kehittymisen opintojensa kautta. Yritykset ja opiskelijat tuodaan yhteen ja konkreettinen yhteistyö alkaa kesän/syksyn 2022 aikana, yhdessä sovittuna aikana. 

Yritykset valitsevat itse sopivimman sertifikaatin, valintaan saa apua tarvittaessa Kideven hankehenkilöstöltä. Yritykset voivat myös hakea Agnico Eagle Finlandilta stipendiä sertifiointiin, lisätietoa: Agnico Eagle Finland perusti stipendirahaston kittiläläisten matkailuyritysten ympäristösertifioinnin tukemiseksi

Oppilaitosyhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä pyydämme ilmoittautumaan mukaan ohjelmaan mahdollisimman pian, koska opiskelijoita on rajallinen määrä.

Ilmoittautumislomake

 

Lisätietoa Sustainable Travel Finland -ohjelmasta:
STF-ohjelma

 

Tiedustelut/yhteydenotot:

Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta                                  
Katja Kaunismaa, p. 0400 356 431, katja.kaunismaa@kittila.fi
Marianne Hietalahti, p. 040 487 7556, marianne.hietalahti@kittila.fi

Lapin Koulutuskeskus REDU
Mari Jokela, p. 040 775 2026, mari.jokela@redu.fi 

 

* Lähde: https://lapinkestavamatkailu.wordpress.com/
**Lähde: https://www.finanssiala.fi/uutiset/taksonomia-luo-perustan-kestavalle-rahoitukselle-eu-saados-ilmastovaikutuksista-tulee-voimaan-vuoden-2022-alussa/