Hankintaopas – perusopas julkisten hankintojen maailmaan!

Hankintaopas on perusopas julkisten hankintojen maailmaan, ja kattaa hankintojen kolme eri näkökulmaa: hankkija, tarjoaja sekä kuntapäättäjä. Hankintaoppaassa ohjataan tiiviin sisällön lisäksi lukija syvempään tietoon esimerkkien ja linkkien avulla.

Tutustu hankintaoppaaseen, jossa annetaan parhaat vinkit kunnan hankintatoimen kehittämiseen ja uusien askelten ottamiseen hankinnoissa!

www.kideve.fi/hankintaopas

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen on osa kunnan jokapäiväisiä tehtäviä. Hankintoja tehdään osana kunnan taloudenpitoa ja lakisääteisten palvelujen järjestämistä.

Hankinnat voivat olla kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkää ostotoimintaa. Oikeanlaisella strategisella otteella hankinnoista saadaan parhaimmillaan hyötyjä aluetaloudelle ja paikallisille yrityksille. Fiksu hankintayksikkö osaa myös varmistaa hankintojen laadun, kuunnella palvelujen loppukäyttäjiä ja toteuttaa hankinta- ja kuntastrategiassa asetettuja tavoitteita innovatiivisten hankintojen kautta. Kaikki tämä vaatii kuitenkin uskallusta, tahtotilaa ja sopivaa suhtautumista hankintoihin.

 

Hankintaoppaan sisällön on tuottanut PTCServices Oy, tilaajana Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke, 2018.