Verkostosta voimaa kesämatkailun kansainvälistymiseen

Jaa tämä sivu

 

 

Miksi hanke tarvitaan?

Verkostosta voimaa kesämatkailun kansainvälistymiseen -hankkeen taustana on tarve saada alueelle kesäaikana lisää eri matkailijaryhmiä, pääosin kansainvälisiltä markkinoilta Keski-Euroopasta. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueella toimivat, hankkeen toimenpiteisiin sitoutuneet yritykset, jotka ovat sitoutuneet myös kehittämään alueen kesämatkailua ja omaa yritystoimintaansa. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan alueen ympärivuotisen ja kansainvälisen matkailun kasvua. Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa alueen kesämatkailuun liittyvää palvelutarjonta sekä rakentaa yritysten yhteistyöverkosto paikallisesti toteuttamaan jatkuvaa toimintaa ja yhteistoimintaa hankkeen jälkeen.

 

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Hankkeen tavoitteina on:

– Käynnistää Kittilä -Kolari alueella yritysten kesämatkailupalveluiden kehittämistoimia ja saavuttaa hankkeen toteuttamisen tuloksena kasvuhyppäys yritysten toiminnan volyymissa

– Konkreettisen yritysten yhteistyöverkoston rakentaminen paikallisesti toteuttamaan jatkuvaa toimintaa ja yhteistoimintaa hankkeen jälkeen

– Konkreettinen yhteistyö muiden kesään liittyviä matkailupalveluita toteuttavien hankeyritysten kanssa

– Tuotteistaa konkreettisia matkailutuotteita markkinointikuntoon ja edelleen myytäviksi eri kanavien kautta (myyntitoimenpiteet eivät sisälly hankkeeseen).

– Saada yritysten tavoittelemat tuotteiden ja palveluidensa markkinointivälineet kuntoon

– Hanketoimenpiteet lisäävät tulevina vuosina yritysten kasvua: työpaikkoja ja yritysten liikevaihtoa

 

Mitä hankkeessa tehdään?

– Kesämatkailutuotteiden ja -tuotepakettien rakentaminen osana Kittilä-Kolarin kehittyvää matkailua

– Yrityskohtaisten ja yhteisten tuotteiden markkinointivälineiden toteuttaminen käytännössä

– Matkailun markkinointiammattilaisen toteuttamana sovitut asiakaskontaktoinnit etänä ja tapaamiset markkinointimatkoilla sekä markkinointitoimenpiteet

– Video- ja valokuvamateriaalin toteuttaminen monipuoliseen kesämatkailuun liittyvään markkinointikäyttöön

– Asiantuntijapalvelut suunniteltujen toimintojen kannattavaan toteuttamiseen

– Yritysten omat hanketoimenpiteet

 

Kuka hankkeesta hyötyy?

Hankkeen kohderyhmä ovat matkailuun liittyviä palveluita tuottavat ja toimintaansa kehittävät yritykset, jotka pyrkivät kasvuun ja kansainvälistymiseen. Välittömät hyödynsaajat ovat yritysryhmähankkeeseen osallistuvat matkailun ohjelmapalveluita tuottavat yritykset. Lisäksi välillisesti hyödynsaajina ovat edellä mainittujen yritysten kumppanuusyritykset matkailutoimialalla.

Hanke kohdistuu myös muihin paikallisesti ja alueellisesti toimiviin yrityksiin sekä alueen väestöön. Yrityksistä erityisesti niihin, jotka jatkossa toimivat yhteistyökumppaneina palvelutuotannossa (ohjelma- ja majoituspalveluita tarjoavat muut yritykset, alueella toimivat hotellit ja muut majoitusyritykset, jotka tarvitsevat asiakkailleen elämyksiä, lisätäkseen viipymää ja siten kassavirtaa).

Hankkeen toimenpiteet ja tavoitteet tukevat kestävän matkailun periaatteita, jotka ovat sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen ja kulttuurinen kestävyys. Ympärivuotinen matkailu tuo alueelle lisää työpaikkoja, mikä on sosiaalisesti kestävää matkailua. Matkailijoiden määrän kasvu kesäaikana tasaa matkailun sesonkivaihtelua ja varmistaa alueen laajamittaisen majoituskapasiteetin tehokkaamman käytön, mikä sekin on kestävän matkailun periaatteiden mukaista. Monipuoliset ja korkeatasoiset matkailupalvelut voivat lisätä viipymää alueella.

Hankkeessa suunniteltavien palveluiden toteutuksen tarkoituksena on varmistaa, että jatkossa tapahtuva käytännön toteutus on kestävän kehityksen mukainen ja tukee toteutukseltaan alueeseen liittyviä luontaisia, perinteisiä ja kulttuuriin liittyviä vahvuuksia kestävällä tavalla

 

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

Hankkeelle on myönnetty tukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 alatoimenpiteestä 16.3 Mikroyritysten yhteistyö. Tuen myöntäjä on Lapin ELY-keskus. Päätoteuttaja on Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta.

Lisätietoja hankkeesta

Katariina Palola, elinkeinojohtaja
S-posti: katariina.palola@kittila.fi
Puhelin: 0400 955 472

Katja Kaunismaa, projektipäällikkö  
S-posti: katja.kaunismaa@kittila.fi
Puhelin:  0400 356 431