Esitys ja tallenne: Onnistunut hankintaprosessi – Julkisten hankintojen perusteet ja kertaus 13.12.2018

Jaa tämä sivu

 

Onnistunut hankintaprosessi – Julkisten hankintojen perusteet ja kertaus

Aika: torstai 13.12.2018 klo 9-16
Paikka: Kittilän kunnantalo, valtuustosali

Tilaisuuden tallenne on saatavissa seuraavasta:
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/kideve/

Tilaisuuden esitys: Julkisten_hankintojen_perusteet_kertaus_131218_LEHTOVIITA

Kouluttaja on PTCServices Oy:n Juho Lehtoviita, joka osaa avata hankintaprosessin selkokielisesti kaikille aikaisempaan hankintataustaan tai koulutukseen katsomatta. https://ptcs.fi/ihmiset/juho-lehtoviita/

TYÖPAJAN OHJELMA

9.00 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

Hankinnan määritelmä

 • Julkisen hankinnan määritelmä

Hankinnan suunnittelu, hankinnasta ilmoittaminen ja menettelytavan valinta

Vinkkejä hankinnan suunnitteluun

 • Hankintamenettelyt lyhyesti
 • Menettelyn valintaan liittyviä näkökohtia

Hankintailmoituksen tekeminen ja seuranta

 • Ilmoitusmenettely-HILMA ilmoituskanava
 • Pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet
 • Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset

12.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00 Tarjouspyynnön sisältö

 • Lain vaatima sisältö
 • Hankinnan kohteen kuvaus: Palvelukuvaus, tekninen spesifikaatio, työohjelma tarjouspyynnön liitteenä
 • Hankinnan kohteen kuvaus: vähimmäisvaatimukset ja vertailuun vaikuttavat seikat
 • Osatarjoukset
 • Vertailuperusteet – kokonaistaloudellisen edullisuuden määrittely
 • Sopimusehdot osana tarjouspyyntöä

Tarjousten arviointi, valinta ja päätöksen perustelu

 • Tarjousten tarkastaminen
 • Tarjousten täsmentäminen ja hylkääminen
 • Vertailu käytännössä: esimerkit hinta- ja laatuvertailun pisteytyksistä ja laatuvertailun sanallisista perusteluista
 • Hankintapäätös ja päätöksen perusteluvelvollisuus
 • Päätöksestä ilmoittaminen

Oikeusturvakeinot

 • Muutoksenhaku hankinnoissa

Hankintaopas tukemassa hankintaprosessia

 • Kestävät hankinnat -hankkeessa valmistuvan Hankintaoppaan esittely

Osallistujien kysymyksiä

 • Käsitellään koulutettavien kysymyksiä julkisista hankinnoista

16.00 Tilaisuuden päättäminen

Lisätietoja työpajasta:

Katja Kaunismaa
0400 356 431
katja.kaunismaa@kittila.fi

Työpaja järjestettiin osana Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanketta, jonka tavoitteena on monipuolisesti kehittää kuntien hankintatoimia uudistuneen hankintalain vaatimusten mukaisesti. Hanketta toteuttava yhdessä Kittilä ja Sodankylä, ja se saa EAKR –rahoitusta, vastuuviranomaisena toimii Lapin liitto. https://kideve.fi/hanketoiminta/kehittamishankkeet/kesatavat-hankinnat-2016-2018/