Webinaari: 5 + 1 asiaa asiakkaasta, ke 31.3.2021 klo 14

Aika ja paikka: Keskiviikko 31.3.2021 klo 14-15.30, webinaari

Ilmoittautumiset: https://link.webropol.com/ep/5-1asiaaasiakkaasta

5 + 1 asiaa asiakkaasta on Lapin teollinen kiertotalous 2.0 hankkeen ja suunnittelutoimisto Kuudes yhteistyössä toteuttama webinaari. Webinaarissa käsitellään asiakaskäyttäytymiseen ja -arvoihin vaikuttavia ilmiöitä. Voittavat brändit kykenevät ennakoimaan kuluttajien muuttuvia tarpeita ja mieltymyksiä ja tarjoamaan ratkaisuita, jotka puhuttelevat ihmisten mieliä ja sydämiä.

Business design -toimisto Kuudes on tutkinut suomalaisen kuluttajakentän muutosta jo yli 10 vuoden ajan vertaisarvioidussa Tiedostava Kuluttaja -tutkimushankkeessa. Kattava historiatieto kuluttajaryhmien arvojen, arjen ja motiivien muutoksista kuluneen vuosikymmenen ajalta mahdollistavat nykyhetkessä tapahtuvien muutosten arvioinnin ja tulevaisuuden ennakoinnin.

Koronavuotena 2020 Kuudes on täydentänyt tutkimustaan kattavalla kuluttajakäyttäytymisen ennakointityökalulla, jonka avulla on pystytty tunnistamaan eri kohderyhmiin 5 vuoden aikajänteellä vaikuttavia trendejä.

Asiantuntija Sini Hynynen, Head of Insight, sosiaalipsykologi, VTM, www.kuudes.com

Kuudes on luova business design -toimisto. Tavoitteemme on luoda kestävää kasvua. Autamme löytämään asiakaslähtöisiä liiketoimintamahdollisuuksia, kehittämään ja kaupallistamaan konsepteja sekä rakentamaan brändejä kansainvälisille markkinoille.
Webinaarin järjestää Lapin teollinen kiertotalous 2.0. -hanke  osanakiertotalousliiketoimintamallien
tietoisuuden ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamisen tavoitteiden saavuttamista. Kevään 2021
aikana toteutetaan webinaarisarja, jossa luodaan edellytyksiä kiertotalouden liiketoimintamallien
soveltamisella mikro- ja pk-yrityksissä sekä vihreälle kasvulle.
Lisätietoja tapahtumasta: Nelly Korteniemi, Hankeasiantuntija, nelly.korteniemi@lapinamk.fi
Lisätietoja hankkeesta: Sanna Tyni, Projektipäällikkö, sanna.tyni@lapinamk.fi 040-6747964
Hanketta toteuttamassa: