Vihreitä vinkkejä Levillä lomailuun – matkailijan ympäristöopas

Matkailu on yksi Kittilän pääelinkeinoista, ja tälläkin alalla ympäristötietoisuus on kasvanut viimevuosina. Matkailijat haluavat tehdä ympäristöä vähemmän rasittavia valintoja ja toisaalta kaivataan tietoa myös siitä, mitä matkailukeskus yrityksineen tekee ympäristön eteen. Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi -hankkeessa toteutettiin vuonna 2010 matkailijan ympäristöopas. Oppaasta löytyy vinkkejä, kuinka Levillä matkaillessa voi toimia ympäristön huomioiden – ja vinkkejä voi soveltaa helposti muihinkin matkailukohteisiin ja arkipäivään!

Tutustu matkailijan ympäristöoppaaseen
Green Days in Many Ways, Vihreitä vinkkejä Levillä lomailuun (pdf, 1,08 Mt)

 Opas on tuotettu EAKR-rahoitteisessa Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi -hankkeessa