Matkailu

Kittilän kunnan vahvaa toimialaa, matkailua, on kehitetty useissa Kideven hankkeissa.

 

Kittilän kylähankkeen tavoite on kylien elinvoimaisuuden lisääminen, ja matkailuelinkeino on yksi työllistymismahdollisuus kylissä. Levi Digit – hankkeen päätavoitteena on tukea Kittilän ja Levin matkailualan yritysten kilpailukykyä kehittämällä alueen sähköisen liiketoiminnan välineitä.

 

Kulttuuri Kittilä -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa matkailu- ja kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä, tuottaa kulttuuripainotteista sisältöä matkailupalveluihin, tukea kulttuurialan toimijoiden mahdollisuuksia alueilla sekä kehittää matkailualueen tapahtumia kulttuuripainotteisiksi.

 

Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi (LKKK) -hankkeella haluttiin vahvistaa laadukkaan, kansainvälisen ja ympärivuotisen matkailukeskuksen profiilia lisäämällä rakennetun ympäristön laatua.

 

Kittilän kulttuurista vetovoimaa matkailuun (KKVM) -hankkeen tavoitteena oli yhdistää Kittilän kulttuuri osaksi matkailun sisältöä.

 

Matkailualueiden saavutettavuus kilpailukyvn ehtona (MASKE) -hanke kartoitti Kittilän lentoaseman vaikutuspiirin matkailukeskusten kiinnostavuutta ja potentiaalia kansainvälisten matkanjärjestäjien keskuudessa.