LAPPILAISEN SAUNAELÄMYKSEN JÄLJILLÄ – Miten rakennan elämyksellisen, vastuullisen ja terveysvaikutteisen saunatuotteen? – Työpaja yrityksille to 26.8.2021

Työpaja yrityksille

Aika: torstai 26.8.2021 klo 8.30-15

Paikka: Tonttula, Köngäs / Microsoft Teams

Ilmoittautuminen (24.8. mennessä): https://www.lyyti.in/saunatyopaja_ilmoittautuminen_260821

Saunatyöpajassa käsitellään saunatuotteen rakentamista kokonaisvaltaisesti elämyksellisyyden, vastuullisuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Minna Holm käsittelee lappilaista saunaperinnettä, jossa kokonaisvaltainen kokemus rakennetaan moniaistillisuudesta, tarinoista ja perinnetiedon tuomisesta saunatuotteeseen. Carita Harju puhuu saunaelämyksen ydinarvoista keskittyen vastuullisuuteen, kestävyyteen ja saunan hyvinvointivaikutuksiin yritysesimerkkien avulla.

Työpajaosuudessa luonnontuote-, hyvinvointi- ja matkailualan yrittäjät ja yrittäjyyttä suunnittelevat pääsevät ideoimaan ja suunnittelemaan yhteisiä saunatuotteita. Yhteistyössä kehitellään paikalliseen tarpeeseen uusia, aitoihin tarinoihin pohjautuvia palvelutuotteita ja niihin sopivia hyvinvointituotteita, syötäviä ja juotavia unohtamatta. Mahdollisuus tuoda mukana omia tuotteita, joihin tilaisuudessa saa palautetta tuotekehittelyn tueksi.

Ohjelma:

8.30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

9.00 Tervetuloa ja esittelyt / Aini Ojala, Lappi Luxus ja Katja Kaunismaa, Kasvua kestävästä matkailusta

9.15 Lappilainen saunaperinne / Minna Holm, sauna- ja perinnetiedon asiantuntija

10.00 Vastuullinen, kestävä ja terveysvaikutteinen saunatuote / Carita Holm, toiminnanjohtaja, Sauna from Finland

10.45 Jaloittelutauko ja kahvit

11.00 Kipinät sinkoilemaan! – Saunatuotteiden ideointia ja rakentamista / Ryhmätyöskentely

12.30 Lounas

13.15 -15.00 Mahdollisuus saunatuotteen testaamiseen ja saunomiseen Tonttulan rantasaunalla

 

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton, sisältäen kahvit ja lounaan. Mukaan paikan päälle mahtuu 30 ensin ilmoittautunutta. Luento-osuus striimataan, striimauksen osallistujamäärä ei ole rajattu.

Tervetuloa mukaan!

 

Tilaisuus järjestetään kahden hankkeen yhteistyönä:

1) Kideve Elinkeinopalveluiden (Kittilän kunta) Kasvua kestävästä matkailusta –hanke, jonka yhtenä tavoitteena on nostaa alueen toimijoiden osaamista kestävän ja vastuullisen matkailun teemoista sekä tähän liittyvien vähähiilisten palvelutuotteiden kehittämisessä sekä

2) Lapin koulutuskeskus REDUn ja Lapin Ammattikorkeakoulun Lappi Luxus –hanke, jossa tuetaan lappilaisten luonnontuote-, hyvinvointi- ja matkailualan yritysten yhteistyötä ja elinvoimaa sekä kehitetään matkailun ympärivuotisuutta.

Hankkeet saavat EAKR -rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoittava viranomainen on Lapin liitto.