Lapin luonnonkivien mahdollisuuksista tietoa nyt helposti saatavilla käsikirjasta ja Lapland Stone –sivustolta

Tiedote 3.9.2015

Nyt ensimmäistä kertaa Lapin luonnonkiven potentiaali on koottu kattavasti yhteen käsikirjaksi sekä tietona Lapland Stone -www-sivuille.

 

Keski-Lapin luonnonkivipotentiaalia on selvitetty jo viime vuosikymmenellä. Silloin tunnistettiin Kittilän ja Sodankylän luonnonkivivarantojen potentiaalisimmat esiintymät. Kittilän ja Sodankylän alueen kartoitetut luonnonkivivarannot ovat laadukkaita ja osin jopa ainutlaatuisia maailmassa. Näitä esiintymiä on kuitenkin hyödynnetty vain vähäisissä määrin paikallisissa rakennusprojekteissa, ja myös vienti alueen ulkopuolelle on ollut pienimuotoista.

 

– Lapin matkailukeskuksissa on runsaasti rakennettua ympäristöä, jonka viimeistelyllä ja ylläpidolla voidaan kohottaa erityisesti lumettoman ajan viihtyisyyttä. Ympäristörakentamisessa pohjoisen matkailukeskuksissa tulisi painottaa rakentamisratkaisujen yhteensopivuutta ympäröivään luontoon. Materiaalien osalta tämä tarkoittaa sitä, että ne tulisi valita paikallisuutta kunnioittaen pohjoisen kasveista ja suomalaisesta, mielellään paikallisesta kivestä. Erityisesti luonnonkiven roolia alueille sopivana materiaalina on syytä korostaa, koska se takaa osaltaan erittäin laadukkaan rakennusjäljen sekä oikein toteutettuna myös helpottaa rakennetun ympäristön ylläpitoa. Laadukkaalla ympäristörakentamisella varmistetaan siis ympäristön viihtyisyys kaikkina vuodenaikoina ja tuetaan myös matkailukeskusten ympärivuotisuuden kehittymistä, kertoo elinkeinojohtaja Katariina Palola Kideve Elinkeinopalveluista hankkeen taustoista.

 

Kittilän elinkeinotoimen organisaatio Kideve Elinkeinopalvelut on toteuttanut EU-rahoitteisen hankkeen, jossa päätavoitteena on ollut tuottaa tietoa Lapin luonnonkivistä ja niiden mahdollisuuksista erityisesti Kittilän ja Sodankylän kuntien alueelta. Tieto koottiin käsikirjaksi sekä Lapland Stone –nimiseksi verkkosivustoksi aiheesta kiinnostuneille.

 

Kivialan käsikirjasta löytyy yksityiskohtaista tietoa kivialalla toimimisesta. Kivialan käsikirja tarjoaa tietoa Keski-Lapin luonnonkiviesiintymistä ja niiden hyödyntämisestä kuten kiven työstämisestä ja louhinnasta, lupa-asioista, liiketoiminnan suunnittelusta sekä tuotantoon ja markkinoihin liittyvistä aihepiireistä. Käsikirjan sisältö on tuotettu yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa, ja se on koostettu hankkeessa järjestettyjen työpajojen pohjalta.

 

Lapland Stone –sivustolle www.laplandstone.com on koottu tietoa potentiaalisista luonnonkivistä, alalla toimimisesta sekä alalla jo toimivista yrityksistä. Kivialalla toimivat yritykset voivat ilmoittaa tietonsa sivustolle lisättäväksi. Sivuston on tarkoitus lisätä tietoa luonnonkiven mahdollisuuksista sekä materiaalina että toimijoita työllistävänä toimialana. Sivuilta löytyy sähköisenä myös kivialan käsikirja.

 

Hankkeessa suoritettiin tutkimuskaivuuta, koelouhintaa sekä koejalostusta potentiaalisimmissa luonnonkiviesiintymissä Kittilän ja Sodankylän alueilla. Kittilän kromimarmorin osalta tuotettiin markkinaselvitys Lähi-idän markkinapotentiaalin selvittämiseksi. Lisäksi Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishankkeessa järjestettiin yrittäjille seitsemän työpajan sarja. Alasta kiinnostuneille yrittäjille järjestettiin myös opintomatka Altan liuskekivituotantoon.

 

Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishankkeen päätoteuttaja on Kideve Elinkeinopalvelut, joka on Kittilän kunnan elinkeinotoimen organisaatio. Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan aluekehitysrahasto ja Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta. EAKR-rahoituksen osalta vastuuviranomaisena toimii Lapin liitto.

 

Lisätietoja: Kideve Elinkeinopalvelut,Katariina Palola, elinkeinojohtaja, katariina.palola(at)kittila.fi, puhelin 0400 955 472 ja Katja Kaunismaa, projektipäällikkö, katja.kaunismaa(at)kittila.fi, puhelin 0400 356 431

https://www.kideve.fi/keski-lapin-kiviteollisuuden-kehittamishanke

 

Koelouhintaa Kittilän alueella lokakuussa 2014. Kuva Timo Veijalainen / AV-Lappi