Lapin joukkoliikennepalveluille kehitetään uusia yhteistyömalleja – tavoitteena Pohjois-Suomen digitaalinen aikataulu- ja reittiopas

 

Pohjois-Suomen harvaan asutuilla alueilla saavutettavuus on haaste: se haastaa paikalliset asukkaat, elinkeinotoiminnan ja matkailun. Etäisyydet ovat pitkiä, liikkumisen palveluiden järjestäminen on pirstaloitunutta ja tiedon löytäminen palveluista on vaikeaa. Näitä haasteita ratkotaan Lapin yliopiston ”Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi” -hankkeessa, jossa kehitetään uusia yhteistyömalleja Lapin joukkoliikennepalveluille.

Pohjois-Suomessa on tarjolla lukuisia erilaisia liikkumispalveluita, kuten perinteiset linja-autovuorot, kuntien järjestämät koulukuljetukset ja asiointiliikenne, työpaikkakuljetukset, juna- ja lentokenttäbussit sekä matkailua palveleva tilausajoliikenne. Kuljetuskapasiteettia on siis kiitettävästi, mutta kokonaisuus on hajanainen eivätkä palvelut toimi aina yhteen.

– Asiakkaan näkökulmasta – olipa kyseessä sitten paikallinen tai matkailija – matkustuskokemus paranee, kun tieto kaikista käytettävissä olevista palveluista aikatauluineen ja reitteineen on tulevaisuudessa helpommin saatavilla, kertoo Lapin yliopiston projektipäällikkö Jouko Nuottila.

Nuottilan mukaan alueen kuljetuskapasiteetti on jatkossa paremmin hyödynnettävissä, kun eri liikkumispalveluita järjestävien tahojen keskinäistä tiedonkulkua tehostetaan. Yhteistyötä tehdään liikkumispalveluiden järjestäjien – kuten Matkahuollon ja Finavian – ja alueen kuntien kesken. Liikkumispalveluita tarkastellaan alueen yritysten, matkailun toimialan, liikkumispalveluiden tuottajien, kuntien ja asiakkaiden näkökulmista. Yhteisenä tavoitteena on sujuvoittaa liikkumispalveluiden hankintaa, järjestämistä ja palveluista tiedottamista.

Yhteistyön avulla pyritään löytämään matkailuliikenteen ja julkisen liikenteen synergiat, ja tätä kautta luomaan matkailualueille ja niiden yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia edistämällä kestävää ja energiatehokasta liikkumista.

 

Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hanke

Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeen (EAKR, Lapin liitto) päätoteuttaja on Lapin yliopisto ja osatoteuttajana Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut. Lisäksi yhteistyökumppaneita ja rahoittajia ovat Kolari, Muonio, Enontekiö, Inari, Sodankylä, Kemijärvi, Utsjoki, Matkahuolto ja Finavia.

Hanke jatkaa Open Arctic MaaS -hankekokonaisuuden (2018-2019) aikana tehtyä työtä matkustamista tukevien digitaalisten palveluiden vakiinnuttamiseksi. Tavoitteena on koostaa Pohjois-Suomen liikkumispalvelut digitaaliseen aikataulu- ja reittioppaaseen, sisältäen myös kausiluontoisen ja lentoaikatauluihin kytkeytyvän liikenteen.

 

Lisätietoja:

Lapin yliopisto
Jouko Nuottila, projektipäällikkö
puh. 040 4844 082, jouko.nuottila(at)ulapland.fi

Kideve Elinkeinopalvelut/Kittilän kunta
Tea Koskela, projektipäällikkö
puh. 040 4877 556, tea.koskela(at)kittila.fi