Lähiruoka huilaamhaan! -tilaisuus Levillä ja etänä ke 23.2.2022 klo 13 alkaen

 

Aika: ke 23.2.2022 klo 13-15

Paikka: hotelli Hullu Poro tai etäosallistuminen (linkki toimitetaaan ilmoittautuneille edeltävänä päivänä)

ILMOITTAUDU TÄSTÄ: https://www.lyyti.in/likiruoka_tilaisuus_230222 (22.2.2022 mennessä)

 

Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten lähiruokatuottajien, myyjien ja kuljettajien yhteistoiminnalla voidaan edistää sujuvia lähiruokatoimituksia laajassa mittakaavassa Lapin alueella. Uudet kuljetusmahdollisuudet tuo helposti käyttöön digitaalinen Vaste-järjestelmä, jossa kuljetukset tuotteille tilataan ja tilaukset vastaanotetaan. Järjestelmää ja uutta mallia kokeillaan käytännössä erityisesti Kittilän, Kolarin ja Sodankylän alueilla. Jatkossa järjestelmä laajennetaan koko Lappiin.

 

Mukaan tilaisuuteen kutsutaan erityisesti alueen toimijoita: lähiruokatuottajia, liikennöitsijöitä ja lähiruoan hankkijoita (keskuskeittiöt, ravintolat, kahvilat, vähittäiskaupat).

 

Tilaisuudessa kuullaan esittely uudesta mallista, digitaalisesta Vaste-järjestelmästä ja uusista kuljetusreiteistä sekä verkostoidutaan lähiruokatuottajien ja hankkijoiden kesken.

 

Alustava ohjelma:  

– Feelia Ruokakaupan puheenvuoro
– Vaste-järjestelmän ja LIKIRUOKA-hankkeen esittely
– Vapaata keskustelua

 

Mukaan paikan päälle mahtuu 20 ensin ilmoittautunutta. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä.

 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

 

Lisätietoja:

Merja Ahola, ruokapalvelupäällikkö, Sodankylän kunta
puh. 040 809 4955, merja.ahola@sodankyla.fi

 

Katja Kaunismaa, projektipäällikkö, Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta
puh. 0400 356 431 , katja.kaunismaa@kittila.fi

 

Hanna-Riina Vuontisjärvi, projektipäällikkö, Kolarin kunnan kehitys-ja elinkeinopalvelut Kolke
puh. 040 489 5571, hanna.vuontisjarvi@kolari.fi

 

*********************** KUVAUS TOIMINTAMALLISTA**********************************

Kaksitoista Lapin ja Keski-Pohjanmaan kuntaa ovat yhdistäneet voimansa lähiruoan käytön ja myynnin edistämiseksi. Tavoitteena on tuoda lähiruokakuljetukset lähelle haja-asutusalueiden asukkaita, yrityksiä ja julkisia toimijoita. Tämä tapahtuu hyödyntämällä digitaalista, kuljetuksien yhdistelyn mahdollistavaa alustaa. Alueen kunnat ja yhteisöt ovat tunnistaneet tarpeen ja potentiaalin aidolle yhdessä tekemiselle, mutta rohkeita toiminnan testaajia kaivataan vielä.

 

Lähiruoan markkinat ovat siirtyneet verkkoon, mutta haja-asutusalueilla logistiikkaan sisältyy haasteita. Lähiruokatuotteiden saaminen perille voi olla sekä tilaajalle, että tuottajalle vaikeaa. Yhteistoiminnalla voidaan luoda aiempaa laajempi tuottajien, myyjien ja kuljettajien verkosto ja kokonaisuus, joka edistää toimituksia laajassa mittakaavassa Lapin alueella. Käytännössä yhteistyössä toteutettu kuljetus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että alueen yrityksiin tai REKO-rinkiin tuotteita vievä tuottaja ottaa kyytiin myös muiden tuottajien tuotteita. Julkisissa ruokapalveluissa taas lisäarvoa syntyy esimerkiksi lähiruokatuotteiden yhteistoimituksessa keskuskeittiöille.

 

Mikä likiruokatoimintamalli on?

Likiruoka-toimintamalli on Lapin ja Keski-Pohjanmaan yhteinen logistiikan ja yhteistyön mahdollistava toimintamalli. Yhtenä osana malliin kuuluu konkreettisena työkaluna, Centria-AMK:n toteuttama digitaalinen kuljetusten hallinnointityökalu Vaste alusta, jota on testattu aiemmin Keski-Pohjanmaalla tavarantoimituksissa. Vasteen avulla päästään nyt kokeilemaan käytännön tasolla yhteisöllisiä toimituksia myös Lapin alueella. Toimintamalli vastaa myös suurien ruoan verkkokauppojen tarpeeseen, kun pienien tuottajien tuotteet voidaan alueellisesti koota yhteiseen välivarastoon tai terminaaliin. Tällaista kokeilua edistetään Likiruoka-toimijoiden ja Lapin AMK:n Kohti kestäviä hankintoja -hankkeen kanssa.

 

Lähiruokalogistiikan kehittämisen keskeisiä haasteita ovat toimijakunnan tavoittaminen ja rohkaiseminen monialaiseen yhteistyöhön. On selvää, että haja-asutusalueella julkisen sektorin vahva tuki yksityiselle puolelle on tässä aivan olennaisessa roolissa mm. julkiset keittiöt saataisiin mukaan tilauksiin, joka alentaisi pienkuljetusten kustannuksia.

 

Kuljetusalan toimijalle Likiruoka tarkoittaa mahdollisuutta täydentää omaa kuljetustoimintaansa. Kuljettaja voi ilmoittaa haluamansa ajankohdat ja reitit, joille on valmis ottamaan lisää kuljetettavaa. Kuljetustilaukset ohjataan automaattisesti sopivimmalle kuljettajalle, mikä säästää aikaa, rahaa ja luontoakin. Kuljettajilla on käytössä puhelinsovellus, jossa kuljetukset voi hyväksyä tai hylätä. Kuljettajaksi voi liittyä myös esimerkiksi tuottaja, joka kuljettaa omia tuotteitaan itse.

 

* Tapahtuma toteutetaan osana Likiruoka-hanketta, jonka tavoitteena on luoda uudenlainen toimintamalli maaseudun yrittäjyyteen ja alueellisen elintarviketuotannon kokonaislogistiikkaan sähköistä alustaa pilotoimalla. Hankkeen toteutuksesta vastaa Centria-ammattikorkeakoulu ja mukana olevien Keski-Pohjanmaan ja Lapin kuntien ja elinkeinoyhtiöiden edustajat. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021 – 31.12.2022. Hanke on EAKR-rahoitettu ja päärahoittaja on Lapin liitto. Hankkeen budjetti on 218 431 euroa, josta EAKR-tuen osuus on 174 743 euroa. Lisätietoja hankkeesta: https://www.kideve.fi/hanketoiminta/kehittamishankkeet/likiruoka-hanke/