Kyselytutkimus: Paikallisväestön huomiointi Levin matkailualueen yrityksissä

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun liikkeenjohdon opiskelijat tekevät opinnäytetyön aiheesta paikallisväestön huomiointi Levin matkailualueen yrityksissä.

Opinnäytetyön tarkoituksena on kyselytutkimusten kautta kartoittaa Levin matkailualueen asukkaiden näkökulmia ja kokemuksia sekä Levin matkailuyritysten näkökulmia ja toimintatapoja. Kyselytutkimuksia on kaksi kappaletta: toinen on suunnattu asukkaille ja toinen yrityksille. 

Kyselyt ovat osa Levin matkailuyritysten ja Levin matkailualueen asukkaiden välistä vuorovaikutusta käsittelevää tutkimusta. Vastaamalla kyselyyn voitte tuoda esille näkemyksenne ja kokemuksenne aiheen tiimoilta.  

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti eikä vastauksia voida liittää vastaajaan. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 5–10 minuuttia. Kyselyt sulkeutuvat 30.4.2022.

Yrityksille suunnattu kysely

https://link.webropolsurveys.com/S/F4A5E2EF63699A23 

Asukkaille suunnattu kysely

https://link.webropolsurveys.com/S/163E78095F142B48

 

Asukaskyselyn lopussa voitte osallistua arvontaan jättämällä yhteystietonne kyselyn viimeisellä sivulla olevan erillisen linkin kautta. Arvomme kyselyyn vastanneiden ja yhteystiedot jättäneiden kesken 2 kpl Lapuan Kankureiden lämpöisiä Kittilä-villahuopia ”Jäljet”. Kyselyn tuloksia ja yhteystietoja ei yhdistetä.

Lisätietoja tutkimuksesta

Annika Juntula
S-posti: annika.juntula@myy.haaga-helia.fi

Vivian Taskinen
S-posti: vivian.taskinen@myy.haaga-helia.fi

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Kasvua kestävästä matkailusta – Yhessä kestävämmät! -hanke.

Lisätietoja hankkeesta

Katja Kaunismaa, kehittämisasiantuntija, projektipäällikkö  
S-posti: katja.kaunismaa@kittila.fi
Puhelin:  0400 356 431 

Marianne Hietalahti, projektipäällikkö
S-posti: marianne.hietalahti@kittila.fi
Puhelin: 040 487 7556