Kittilän kylät -esite kertoo kylistä nyt englannin kielellä

Kittilän kylät -esite on ilmestynyt kevääksi 2014 englanninkielisenä versiona. Esitteen suomen- ja englanninkielisiin versioihin pääsee tutustumaan sähköisesti Kideve Elinkeinopalveluiden ja kunnan www-sivuilla, lisäksi painettuja esitteitä on maksutta jaossa Kittilän kunnantalolla, pääkirjastossa ja Levin Matkailun matkailuneuvonnassa.

 

Kittilän kylät -esitteessä on oikeastaan kaksi esitettä rinnakkain – jokaisella aukeamalla esitellään toisaalta kylien elämää yleisesti ja lisäksi kukin kylä yksityiskohtaisemmin. Esitteessä mukana on yli 30 kylää, ja Kittilästä kyliä löytyy vielä sitäkin runsaammin. Englanninkielisen esitteen sisältö on lähes täysin sama kuin loppuvuodesta 2013 ilmestyneen suomenkielisen esitteen. Ainoastaan murresanasto-osuus korvattiin yleisemmällä Lappi-aiheisella sanastolla, jonka arveltiin olevan ulkomaalaiselle kävijälle helpommin omaksuttavaa tietoa. Lisäksi joissain kohdissa käännöstä tehtäessä pidettiin mielessä enemmän matkailijan näkökulma kyliin, kun suomenkielinen esite haluttiin tehdä myös kuntaan muuttajia ajatellen.

 

Suomenkielinen esite on toteutettu Kideve Elinkeinopalveluiden toteuttamassa Kittilän kylähankkeessa vuosien 2011-2013 aikana, ja englanninkielinen versio toteutettiin hankkeen ja Kittilän kunnan viestinnän yhteistyönä. Suomenkielinen esite on herättänyt kiinnostusta kuntalaisissa ja muualla Suomessa, siksi hankkeessa kerätty tieto kylistä haluttiin käännättää myös englanniksi niin että ulkomaalaiset matkailijat saisivat tietoa Kittilän kylistä.Suurena apuna esitteen tiedon tuottamisessa olivat kylien kyläyhdistykset ja -toimikunnat, kylien yritykset ja asukkaat. Lisätietoja kylien käyntikohteista ja palveluista löydät kylien www-sivuilta sekä keskeisille paikoille kyliin 2012–2013 asennetuista kylien infotauluista.

 

Digiesite: http://www.kittila.fi/kylaesite/index.html,
 

Digiestie englanniksi: http://www.kittila.fi/kylaesite/en/index.html
 

Kylien sivut kunnan www-sivuilla sekä linkkejä kylien omille kotisivuille: http://www.kittila.fi/kylat
 

Kylien infotaulut: https://www.kideve.fi/kittilan-kylakyltit
 

Kittilän kylät tulevat mukaan myös KittiläSkyview-esitykseen kesän 2014 aikana: http://www.kittilaskyview.fi/

 

Lisätietoja Kittilän kylät -hankkeesta:
https://www.kideve.fi/kittilan-kylahanke-2010-2013
Katariina Palola, elinkeinojohtaja, p. 0400 955 472, katariina.palola(at)kittila.fi
Katja Kaunismaa, projektipäällikkö, p. 0400 356 431, katja.kaunismaa(at)kittila.fi

Lisätietoja esitteestä:
Nina Willman, tiedottaja, p. 0400 356 027, nina.willman(at)kittila.fi
Tiedotteen kuva painokelpoisena: Kittilän kylät -esitteen englanninkielinen painos, 2014

Taustaa:
Kideve Elinkeinopalveluiden Kittilän kylähankkeen (2010-2013) päätavoitteena oli Kittilän kylien elinvoimaisuuden lisääminen. Kideve Elinkeinopalvelut sai rahoituksen hankkeeseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, KKTM ry:n ja lapin ELY-keskuksen kautta. Kideve Elinkeinopalvelut on Kittilän kunnan elinkeinotoimen liikelaitos, jonka tehtävä on vahvistaa alueen kilpailukykyä ja kehittää Kittilän seutua. Kideve toteuttaa EU-rahoitteisia kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja tarjoaa Kittilän alueen yrityksille tietoa yrittäjyydestä ja yrityspalveluista.