Kittilän ja Levin alueen yritysten ja REDU:n työelämäfoorumi, ma 9.10.2023 klo 9-11

Aika: Maanantaina 9.10.2023 klo 9.00-11.00

Paikka: Wellevi, Levisalmi 1, 99130 Sirkka

Osallistujat: Kittilä/Levi alueen yritykset, työpaikat

Ilmoittautuminen 5.10. mennessä riitta.karusaari@redu.fi

 

Ohjelma:

1  Tervetuloa – tapaamisen tavoitteet

Taustalla on Kideven, REDUn ja alueen yhteinen Muutoskyvykkyys mikroyritysten vahvuutena Tunturi-Lapissa -hanke, jonka aikana on sovittu alueelle työelämäfoorumin perustamisesta REDUn ja yritysten kesken. Taus- talla on myös aiemmin toimineen Levi-Instituutin neuvottelukunnan toiminnan hyvät kokemuk- set yhteistyöstä.

2 Yritysten ja työelämän ajankohtaiset asiat

Kuullaan työpaikkojen ja yritysten ajankohtaisia asioita ja osaamis/koulutustarpeita.

3  REDUn koulutusten ajankohtaiset asiat

REDUn koulutusten ajankohtaiset asiat, mitä koulutuksia, kenelle suunnattu ja miten toteute- taan.

– mm. matkailu, ravintolapalvelut, liiketoiminta ja johtaminen, kaivos, hyvinvointi/sosiaali- ja terveysala

4  Toiminta jatkossa, tapaamisista ja asiasisällöistä sopiminen

Esityksenä tapaamiset kevät ja syyskaudella; käydään asiasta keskustelu.

 

Tilaisuuden järjestää Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

 

Tervetuloa!    

Riitta Karusaari pedagoginen päällikkö

Sirpa Tuomisto työelämäpalvelupäällikkö