Kittilän elintarvike- ja luonnontuotealalle on laadittu kehittämisohjelma vuoteen 2020

 

 

Kittilän elintarvike- ja luonnontuotealalle on laadittu kehittämisohjelma vuoteen 2020.

Kittilän elinkeinopoliittisessa ohjelmassa on yhdeksi kehittämistoimenpiteeksi nostettu lähiruokapotentiaalin vahvistaminen.  Myös Kittilän elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteeksi asetettu kestävä kehitys tarvitsee toteutuakseen huomion kiinnittämistä paikalliseen lähiruokaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

– Kittilän kunnan alueelta löytyy monipuolisesti raaka-aineita marjojen, kalan, poron, sienien ja yrttien muodossa, joita voidaan hyödyntää jalostamalla laadukkaiksi paikallisiksi tuotteiksi. Jalostustoiminta on kuitenkin ollut vielä melko vähäistä ja asiakkuudet eivät ole riittävästi kohdanneet lähimarkkinoilla. Kuluttajilla ja markkinoilla toimivilla yrityksillä on halukkuutta hyödyntää toiminnassaan paikallisia tuotteita. Paikallisen ruoan uusien myyntikanavien kehittyminen on ollut hidasta, lisäksi kehittämistoiminta alalla on perinteisesti ollut tuotantolähtöistä, kertoo elinkeinojohtaja Katariina Palola Kideve Elinkeinopalveluista.

Tämän taustan vuoksi Kideve Elinkeinopalvelut käynnisti vuonna 2014 EU-rahoitteisen Kittilän elintarvike- ja luonnontuotealan esiselvityshankeen. Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyyden kehittymistä. Tavoitteena on ollut tuottaa käytännön toimintamalli paikallisista raaka-ainevahvuuksista jalostettaville tuotteille ja palveluille. Hankkeessa laadittiin Kittilän elintarvike- ja luonnontuotealan kehittämisohjelma vuoteen 2020, jonka esiselvitystyö tilattiin ProAgria Lappi ry:ltä. Hankkeessa järjestettiin paikallisille alan yrityksille tutustumismatka Pohjois-Savoon, jossa vierailtiin jo hyvin toimivissa lähiruokaa tuottavissa yrityksissä. Julkisen ruokahuollon henkilöstölle ja alan yrityksille järjestettiin kehittämistyöpajoja.

Kittilän elintarvike- ja luonnontuotealan esiselvityshankkeen toteuttaja Kideve Elinkeinopalvelut on Kittilän kunnan elinkeinotoimen organisaatio. Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan aluekehitysrahasto ja Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta. EAKR-rahoituksen osalta vastuuviranomaisena toimii ELY-keskus.

Kittilän elintarvike- ja luonnontuotealan esiselvityshankkeeseen voi tutustua sivulla https://www.kideve.fi/elintarvike-ja-luonnontuotealan-esiselvityshanke-2014-2015

Lue raportti: Kittilän elintarvike- ja luonnontuotealan kehittämisohjelma 2015-2010 (Issuu)