Kideve välittää tietoa: Arvonlisäveron korotus 2024

(Emme vastaa tietojen oikeellisuudesta, tarkistathan verotusta koskevat tiedot aina Verohallinnosta)

 

Yleinen arvonlisäverokanta 24 prosenttia korotetaan 25,5 prosenttiin syyskuun 2024 alussa. 10 prosentin arvonlisäverokannalla olevat myynnit tullaan myös myöhemmin päätettävän aikataulun mukaisesti siirtämään 14 prosentin arvonlisäverokannan piiriin. Yleisen alv-kannan nousun on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2024.10 prosentin alv-kannan muutoksen aikataulusta ei ole vielä varmuutta.

 

Arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa yritysten toimintaan

 

Kuluttajakaupassa arvonlisäveroprosentti määräytyy sen mukaan, onko palvelu suoritettu tai tavara toimitettu asiakkaalle ennen vai jälkeen veromuutoksen. 25,5 % arvonlisäverokantaa sovelletaan silloin, kun myyty palvelu on suoritettu tai tavara on toimitettu asiakkaalle 1.9. jälkeen. 25,5 % alv pätee myös ennen 1.9. tehtyihin sopimuksiin tai tarjouksiin, jos palvelu suoritetaan tai asiakas saa tavaran vasta sen jälkeen.

Jos tavaran tai palvelun myynnistä on saatu ennakkomaksu ennen yleisen verokannan korotusta, ennakkomaksuun sovellettava verokanta on 24 prosenttia.

Osamaksukaupassa alv määräytyy sen mukaan, milloin tavara luovutetaan ostajalle. Jos asiakas saa ostamansa tavaran itselleen ennen 1.9., alv on 24 %.

Jatkuvaluonteisessa tavaran ja palvelun myynnissä vastike määräytyy ajan kulumisen perusteella. Esimerkiksi vuokrauspalvelu on jatkuvaluonteinen palvelu. Jatkuvana suorituksena myyty tavara tai palvelu katsotaan toimitetuksi tai suoritetuksi kunkin suoritukseen liittyvän tilitysjakson päättyessä.

  • Esimerkiksi jos vuokranmaksujakso on 1.6.2024–31.5.2025, palvelu katsotaan suoritetuksi 31.5.2025. Palvelun myyntiin sovellettava verokanta on tällöin 25,5 % koko jaksolta. Jos vuokralainen maksaa myyjälle vuokran koko maksujaksolta ennakkomaksuna ennen 1.9.2024, myyntiin sovelletaan 24 %:n verokantaa. Jos vuokraa peritään kuukausittain, tilitysjakso on kuukausi, ja verokanta määräytyy tilitysjakson päättymisajankohdan mukaan. Tällöin esimerkiksi elokuun 2024 vuokraan sovelletaan 24 %:n verokantaa ja syyskuun 2024 vuokraan 25,5 %:n verokantaa. Kertaluonteiset myynnit, jotka maksetaan useammassa erässä, kuten osamaksukauppa tai rakennusurakka, eivät ole jatkuvaluonteisia.

Yritysten välisessä kaupassa hinnat esitetään yleensä arvonlisäverottomina, joten tarjouksen hintatieto on mahdollista antaa muodossa xx euroa + alv voimassaolevan verokannan mukaisesti. Mikäli tekninen järjestelmä ei salli verottoman hinnan tarjoamista, voidaan tarjouksessa mainita, että hinta sisältää tämänhetkisen alvin xx %, mutta lopullinen alv määräytyy laskutushetken alv-kannan mukaisesti.

Kuluttajille hinta on ilmoitettava kokonaishintana sisältäen alvin eikä hintaa voida myöhemmin muuttaa, vaikka maksu tapahtuisi vasta veromuutoksen jälkeen. Tarjouksissa hinta voidaankin sitoa lyhyemmäksi aikaa (esim. tarjous voimassa 7 vrk tarjouksen antamisesta).

Hinnoittelussa voi jo ennakkoon harkita alv-muutosten vaikutuksia (myös myöhemmin voimaan tulevan 10 % -> 14 % alvin osalta). Yrityksen tulisi myös päivittää mahdolliset hinnastot, sopimus- ja tarjouspohjat, nettisivut sekä muut mahdolliset hintoja ja alveja sisältävät materiaalit. Kassajärjestelmiin ja mm. nettikauppoihin uusi alv tulee päivittää 1.9.2024 lähtien.

Taloushallinto: alv-muutoksesta on suositeltavaa keskustella ajoissa tilitoimiston kanssa. Tilitoimistoissa järjestelmät päivitetään vastaamaan muutoksia ja kirjanpitäjä osaa neuvoa alv-muutoksen aiheuttaman tilanteen osalta.

Jos yritys hoitaa kirjanpidon itsenäisesti, kannattaa huomioida, että osassa (erityisesti vanhempia) ohjelmistoja desimaalit voivat tuottaa ongelmia. Suositeltavaa on selvittää ajoissa etukäteen ohjelman mukautuminen muutokseen ja mahdolliset ohjelmistopäivitystarpeet-/vaihdokset.

Suositeltavaa on myös miettiä etukäteen käytännöt mahdollisten palautusten, hyvitysten ja lahjakorttien osalta.

 

Suositeltavaa on:

  • Keskustella tilitoimiston/kirjanpitäjäsi kanssa muutoksen vaikutuksesta toimintaasi ja arvioida tarvittavia toimia
  • Tarkistaa järjestelmien päivitysvaatimukset
  • Päivittää hinnasto, järjestelmät, esitteet ym. materiaali vastaamaan tulevaa muutosta
  • Pohtia muutosten vaikutusta hinnoitteluun ja tehdä tarvittavat muutokset hintoihin

 

Arvonlisäveron ilmoittaminen Verohallintoon

Kun arvonlisäveron verokausi on kuukausi, OmaVeron arvonlisäveroilmoituksella tulee 1.9.2024 alkaen näkymään kohta “Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 %:n vero”.

Kun arvonlisäveron verokausi on neljänneskalenterivuosi, kalenterivuosi tai poronhoitovuosi, yleisen verokannan muutos tulee voimaan kesken pidennetyn verokauden.

OmaVerossa neljännesvuosittain ilmoittaville näytetään verokauden 3/2024 eli heinä-syyskuun arvonlisäveroilmoituksella kohta Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 %:n vero. Kerran vuodessa ilmoittaville näytetään kalenterivuoden 2024 arvonlisäveroilmoituksella kohta Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 %:n vero. Näissä kohdissa ilmoitetaan myös kyseisille verokausille kohdistettavat 24 %:n alaisten myyntien verot.

Huomaa, että veron suorittamisvelvollisuus ei määritä sitä, mille verokaudelle arvonlisävero ilmoitetaan. Voit joutua ajallisen kohdistamisen säännösten vuoksi ilmoittamaan 24 %:n myyntiä esimerkiksi syyskuulle tai 25,5 %:n myyntiä elokuulle.

Esimerkki: Yrityksen verokausi on kuukausi ja yritys soveltaa maksuperusteista arvonlisäveron tilitystä. Maksuperusteisuudella tarkoitetaan sitä, että yritys kohdistaa myynneistä suoritettavan ja ostoista vähennettävän arvonlisäveron sille kuukaudelle, jolloin se saa maksun myynnistään tai se itse maksaa ostamansa tavaran tai palvelun.Yritys toimittaa tavaran asiakkaalle 30.8.2024 ja saa maksun 1.9.2024. Tavaran myyntiin sovellettava verokanta on 24 %. Yritys ilmoittaa myynnin arvonlisäveron maksuajankohdan mukaan eli syyskuun arvonlisäveroilmoituksella. Yritys ilmoittaa veron esimerkiksi OmaVerossa kohdassa “Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 %:n vero”.

 

Lisätietoja Verohallinnosta: Yhteystiedot ja asiointi – vero.fi

Suomen Yrittäjien neuvontapalvelut jäsenille: Neuvontapalvelut – Yrittajat.fi

 

Lähteet:

Yleinen arvonlisäverokanta nousee syyskuussa − veron määrän ratkaisee se, milloin palvelu on suoritettu tai tavara toimitettu asiakkaalle – vero.fi

Yleisen alv-prosentin muutos 1.9.2024 – ilmoitusohjeet – vero.fi

Mitä alv:n korotus merkitsee taloushallinnon ohjelmistoille – ”Desimaalien käyttäminen voi saada monen järjestelmän nikottelemaan” – Yrittajat.fi

Yleinen arvonlisäverokanta korotetaan 25,5 prosenttiin syyskuun alussa – Valtiovarainministeriö (vm.fi)